Primaria Bobīlna - www.primariabobilna.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2016

2016 2015 2014 2013 2012 2010

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Nr 69 Privind impozitele si taxele in Comuna Bobilna in anul 2017 - 15 Decembrie, 2016
Nr 68 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 06 Decembrie, 2016
Nr 67 Privind executia bugetului local al comunei Bobilna pe cele doua sectiuni functionare si dezvoltare... - 25 Noiembrie, 2016
Nr 66 Privind rectivicarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bobilna pe anul 2016 conform... - 25 Noiembrie, 2016
Nr 65 Privind modificarea si completarea HCL 50 din 2016 privind stabilirea unor masuri urgente de... - 17 Octombrie, 2016
Nr 64 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 17 Octombrie, 2016
Nr 63 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar - 17 Octombrie, 2016
Nr 62 Privind aprobarea achizitionarii si amplasarii la intrarea- iesirea din localitate a unui numar de... - 17 Octombrie, 2016
Nr 61 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 17 Octombrie, 2016
Nr 60 Privind acordarea avizului pentru lucrari ce se executa pe domeniul public pentru FDEE electrica... - 23 Septembrie, 2016
Nr 59 Privind modificarea repartizarii sumelor aprobate in bugetul initial la capitolul 84 02 03 01... - 23 Septembrie, 2016
Nr 58 Privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere pentru unele imobile... - 23 Septembrie, 2016
Nr 57 Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al... - 23 Septembrie, 2016
Nr. 56 Privind aprobarea inchirierii unui spatiu comercial aflat in administrarea Consiliului Local Bobilna - 23 Septembrie, 2016
Nr 55 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 23 Septembrie, 2016
Nr 54 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar - 23 Septembrie, 2016
Nr 53 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pentru anul 2016 - 23 Septembrie, 2016
Nr 52 Privind mandatarea domnului Muresan Augustin sa reprezinte Clonsiliul Local in vederea desemnarii... - 05 August, 2016
Nr 51 Privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu gratuit pe perioada de 99ani a... - 05 August, 2016
Nr 50 Privind stabilirea unor masuri urgente de asigurare a serviciului de salubrizare a comunei Bobilna - 05 August, 2016
Nr 49 privind executia bugetului local al comunei Bobilna pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2016 - 22 Iulie, 2016
Nr 48 Privind piunerea la dispozitia Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din... - 22 Iulie, 2016
Nr 47 Privind desemnarea reprezentantului comunei in cadrul AGA a Asociatiei de dezvoltare... - 22 Iulie, 2016
Nr 46 Privind aprobarea taxei de inchiriere utilaje buldoexcavator, tractor cu remorca tractor cu... - 22 Iulie, 2016
Nr 45 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Bobilna din Judetul Clujin AGA a... - 22 Iulie, 2016
Nr 44 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Bobilna - 22 Iulie, 2016
Nr 43 Privind aprobarea amplasarii la intrarea - iesirea in/din comuna Bobilna a unor panouri indicatoare... - 22 Iulie, 2016
Nr 42 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 22 Iulie, 2016
Nr 41 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 22 Iulie, 2016
Nr 40 Privind organizarea unor comisii de specialitate la nivelul Consiliului Local al Comunei Bobilna - 23 Iunie, 2016
Nr 39 Privind alegerea viceprimarului comunei Bobilna - 23 Iunie, 2016
Nr 38 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 luni - 23 Iunie, 2016
Nr 37 Privind constituirea Consiliului Local al Comunei Bobilna - 23 Iunie, 2016
Nr 36 Privind validarea consilierilor locali - 23 Iunie, 2016
Nr 35 Privind comisia de validare - 23 Iunie, 2016
Nr 34 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului MODIFICARE TRASEU ALIMENTARE CU... - 26 Mai, 2016
Nr 33 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului LUCRARI DE REABILITARE ULITE IN... - 26 Mai, 2016
Nr 32 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivuluI CONSTRUIRE PODET DIN TABLA DE... - 26 Mai, 2016
Nr 31 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului RECICLARE STRAZI IN COMUNA... - 26 Mai, 2016
Nr 30 Privind executia bugetului local al comunei Bobilna pe cele doua sectiuni la data de 31.03.2016 - 26 Mai, 2016
Nr 29 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 26 Mai, 2016
Nr 28 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar - 26 Mai, 2016
Nr 27 Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor obiecte de inventar in urma inventarierii... - 22 Aprilie, 2016
Nr 26 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reparatii punte si culuar acces... - 22 Aprilie, 2016
Nr 25 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivelor REFACERE ACOPERIS SCOALA MAIA si... - 22 Aprilie, 2016
Nr 24 Privind modificarea si completare a Hotaarii nr 29 din 15 iun 2015 cu privire la inventarul... - 22 Aprilie, 2016
Nr 23 Privind revocarea HCL nr 60 din 16 dec 2015 privind alocarea sumelor necesare in vederea... - 22 Aprilie, 2016
Nr 22 Privind alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al comunei Bobilna in vederea sustinerii... - 22 Aprilie, 2016
Nr 21 Privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismul din dotarea primariei comuna... - 18 Martie, 2016
Nr 20 Privind diminuarea suprafetelor de paune din loturile nr 22,23,24,25,35,37 si 38 - 18 Martie, 2016
Nr 19 Privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public... - 18 Martie, 2016
Nr 18 privind anularea in cota de 73.3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale... - 18 Martie, 2016
Nr 17 privind emiterea acordului si avizului Comunei Bobilna in calitate d eproprietar al imobilului ,... - 18 Martie, 2016
Nr 16 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 18 Martie, 2016
Nr 15 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 18 Martie, 2016
Nr 14 Privind aprobarea achizitionarii uhor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica... - 22 Februarie, 2016
Nr 13 Privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna Bobilna , in vederea desemnarii a... - 22 Februarie, 2016
Nr 12 Privind aprobarea Organigramei , statului de functii si a numarului de posturi din cadrul... - 22 Februarie, 2016
Nr 11 Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartimentului audit... - 22 Februarie, 2016
Nr 10 Privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara... - 22 Februarie, 2016
Nr 9 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local - 22 Februarie, 2016
Nr 8 Privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii... - 22 Februarie, 2016
Nr 7 Privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit , in cadrul proiectului RO-NET a suprafetei de teren... - 22 Februarie, 2016
Nr 6 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 22 Februarie, 2016
Nr 5 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar - 22 Februarie, 2016
Nr 4 Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii... - 26 Ianuarie, 2016
Nr 3 Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii... - 26 Ianuarie, 2016
Nr 2 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 26 Ianuarie, 2016
Nr 1 Privind aprobarea acoperiri definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de... - 07 Ianuarie, 2016