Primaria Bobīlna - www.primariabobilna.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2016

2016 2015 2014 2013 2012 2010

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Nr 34 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului MODIFICARE TRASEU ALIMENTARE CU... - 26 Mai, 2016
Nr 33 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului LUCRARI DE REABILITARE ULITE IN... - 26 Mai, 2016
Nr 32 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivuluI CONSTRUIRE PODET DIN TABLA DE... - 26 Mai, 2016
Nr 31 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului RECICLARE STRAZI IN COMUNA... - 26 Mai, 2016
Nr 30 Privind executia bugetului local al comunei Bobilna pe cele doua sectiuni la data de 31.03.2016 - 26 Mai, 2016
Nr 29 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 26 Mai, 2016
Nr 28 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar - 26 Mai, 2016
Nr 27 Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor obiecte de inventar in urma inventarierii... - 22 Aprilie, 2016
Nr 26 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reparatii punte si culuar acces... - 22 Aprilie, 2016
Nr 25 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivelor REFACERE ACOPERIS SCOALA MAIA si... - 22 Aprilie, 2016
Nr 24 Privind modificarea si completare a Hotaarii nr 29 din 15 iun 2015 cu privire la inventarul... - 22 Aprilie, 2016
Nr 23 Privind revocarea HCL nr 60 din 16 dec 2015 privind alocarea sumelor necesare in vederea... - 22 Aprilie, 2016
Nr 22 Privind alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al comunei Bobilna in vederea sustinerii... - 22 Aprilie, 2016
Nr 21 Privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismul din dotarea primariei comuna... - 18 Martie, 2016
Nr 20 Privind diminuarea suprafetelor de paune din loturile nr 22,23,24,25,35,37 si 38 - 18 Martie, 2016
Nr 19 Privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public... - 18 Martie, 2016
Nr 18 privind anularea in cota de 73.3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale... - 18 Martie, 2016
Nr 17 privind emiterea acordului si avizului Comunei Bobilna in calitate d eproprietar al imobilului ,... - 18 Martie, 2016
Nr 16 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 18 Martie, 2016
Nr 15 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 18 Martie, 2016
Nr 14 Privind aprobarea achizitionarii uhor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica... - 22 Februarie, 2016
Nr 13 Privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna Bobilna , in vederea desemnarii a... - 22 Februarie, 2016
Nr 12 Privind aprobarea Organigramei , statului de functii si a numarului de posturi din cadrul... - 22 Februarie, 2016
Nr 11 Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartimentului audit... - 22 Februarie, 2016
Nr 10 Privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara... - 22 Februarie, 2016
Nr 9 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local - 22 Februarie, 2016
Nr 8 Privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii... - 22 Februarie, 2016
Nr 7 Privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit , in cadrul proiectului RO-NET a suprafetei de teren... - 22 Februarie, 2016
Nr 6 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 22 Februarie, 2016
Nr 5 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar - 22 Februarie, 2016
Nr 4 Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii... - 26 Ianuarie, 2016
Nr 3 Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii... - 26 Ianuarie, 2016
Nr 2 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016 - 26 Ianuarie, 2016
Nr 1 Privind aprobarea acoperiri definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de... - 07 Ianuarie, 2016