Primaria Bethausen - www.primariabethausen.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2016

2018 2017 2016 2015

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotarare privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren... - 27 Aprilie, 2016
Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului... - 27 Aprilie, 2016
Hotararea privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren... - 30 Martie, 2016
Hotararea privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren... - 30 Martie, 2016
Hotararea privind aprobarea incheierii unui Contract prestari servicii de salubrizare - 30 Martie, 2016
Hotararea privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obtinut rezultate deosebite la... - 30 Martie, 2016
Hotararea privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale in baza Legii... - 30 Martie, 2016
Hotarea privind stabilirea unor normative de combustibil pentru autoturismul si utilajele din dotarea... - 30 Martie, 2016
Hotararea privind aprobarea rectificarii bugetului local initial pe anul 2016 - 26 Februarie, 2016
Hotararea privind insusirea rezultatului inventarierii pe anul 2015 - 26 Februarie, 2016
Hotararea privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare pe anul 2015 - 26 Februarie, 2016
Hotararea privind aprobarea Raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica... - 26 Februarie, 2016
Hotararea privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren... - 26 Februarie, 2016
Hotararea privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Bethausen pe anul 2016 - 26 Februarie, 2016
Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Bethausen - 29 Ianuarie, 2016
Hotarare privind insusirea apartenentei la domeniul public al Comunei Bethausen a unor drumuri comunale - 29 Ianuarie, 2016
Hotarare privind incadrarea unor drumuri de exploatare in categoria functionala a drumurilor comunale din... - 29 Ianuarie, 2016
Hotarare privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 2016 - 29 Ianuarie, 2016
Hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului public de salubrizare pentru activitatile de... - 29 Ianuarie, 2016
Hotararea privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de... - 29 Ianuarie, 2016
Hotararea privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza... - 29 Ianuarie, 2016
Hotarare privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de... - 29 Ianuarie, 2016
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si valoarea cofinantarii obiectivului de... - 21 Ianuarie, 2016