Primaria Bethausen - www.primariabethausen.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr. 32 privind aprobarea Codului de etica si regulile de conduita profesionala al Primariei... - 31 Mai, 2017
Hotararea nr. 31 privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii al aparatului de specialitate al... - 31 Mai, 2017
Hotararea nr. 30 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Bethausen pentru anul... - 31 Mai, 2017
Hotararea nr. 29 privind organizarea activitatii de pasunat, la nivelul comunei Bethausen, judet Timis - 28 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 28 privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului Local al Comunei... - 25 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 27 privind acordarea unor facilitati membrilor SVSU Bethausen - 25 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 26 privind implementarea proiectului „Protejare asezaminte culturale : modernizare,... - 25 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 25 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de... - 25 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 24 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniul public al comunei... - 25 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 23 privind insusirea apartenentei la domeniul public al comunei Bethausen, a constructiei... - 25 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 22 privind aprobarea bugetului initial pe anul 2017 - 30 Martie, 2017
Hotararea nr. 21 privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare pe anul 2016 - 30 Martie, 2017
Hotararea nr. 20 privind atribuirea de denumiri la strazi in satele Cutina, Bethausen, Cladova, Cliciova,... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 18 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 16 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ``Reabilitare,... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ``Modernizare drum... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ``Modernizare strazi... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 13-2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ``Modernizare... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ``Modernizare strazi... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 11 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe... - 06 Martie, 2017
Hotararea nr. 10 privind constatarea proprietatii unitatii teritorial administrative-Comuna Bethausen... - 22 Februarie, 2017
Hotararea nr. 9 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 2/CN/2017 privind ``Constructia retelei... - 22 Februarie, 2017
Hotararea nr 8 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 1/CN/2017 privind ``Constructia si... - 22 Februarie, 2017
Hotararea nr. 7 privind aprobarea accesarii Proiectelor ``Modernizare Camin Cultural din localitatile... - 22 Februarie, 2017
Hotarare nr. 6 privind insusirea rezultatului inventarierii pe anul 2016 - 22 Februarie, 2017
Hotarare nr. 5 privind modificarea tarifelor pentru anul 2017 aferente serviciilor de salubrizare... - 31 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 4 privind reorganizarea retelelor scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe... - 31 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 3 privind propunerea calificativelor de evaluarea performantelor profesionale pentru... - 31 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 2 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte... - 31 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 1 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Bethausen pentru... - 31 Ianuarie, 2017