Primaria Bethausen - www.primariabethausen.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr. 45 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 - 25 Septembrie, 2018
Hotararea nr. 44 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Bethausen in Consiliul de... - 25 Septembrie, 2018
Hotararea nr. 43 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a... - 12 Septembrie, 2018
Hotararea nr. 42 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a... - 12 Septembrie, 2018
Hotararea nr. 41 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a... - 12 Septembrie, 2018
Hotararea nr. 40 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a... - 12 Septembrie, 2018
Hotararea nr. 39 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe... - 12 Septembrie, 2018
Hotararea nr 38 privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului Local al comunei... - 31 August, 2018
Hotararea nr 37 privind aprobarea Organigramei, Statutului de Functii al aparatului de specialitate al... - 31 August, 2018
Hotararea nr. 36 privind aprobarea completarii Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 din... - 26 Iulie, 2018
Hotararea nr. 35 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr. top 400696... - 26 Iulie, 2018
Hotarârea nr. 34 privind aprobarea rezultatelor evaluării/reevaluării efectuate la data de... - 29 Iunie, 2018
Hotararea nr. 33 privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare... - 15 Iunie, 2018
Hotararea nr. 32 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Protejarea asezamintelor culturale... - 15 Iunie, 2018
Hotararea nr. 31 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe... - 15 Iunie, 2018
Hotararea nr. 30 privind aprobarea modalitatii de valorificare a materialului lemnos apartinand U.A.T.C .... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 29 privind aprobarea rezultatelor evaluarii/reevaluarii efectuate la data de 30.06.2014 a... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 28 privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului public de alimentare cu apa si... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 27 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si canalizare... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 26 privind aprobarea Organigramei, statului de functii al aparatului de specialitate al... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr 25 privind prima intabulare a terenului situat in intravilanul localitatii... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 24 cu privire la aprobarea contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de... - 31 Mai, 2018
Hotărârea nr. 23 privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 22 privind aprobarea incheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii... - 26 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 21 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului social... - 26 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 20 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a UAT Comuna Bethausen - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 19 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr top 402709... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 18 privind revocarea Hotararii C.L. al com Bethausen nr. 9/2018 privind insusirea... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 17 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc DOMENIUL PRIVAT al comunei... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 16 privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare pe anul 2017 - 30 Martie, 2018
Hotararea nr 15 privind aprobarea utilizarii si repartizarii excedentului bugetar al comunei Bethausen,... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr 14 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr 13 privind aprobarea bugetului initial pe anul 2018 - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 12 privind insusirea rezultatului inventarierii pe anul 2017 - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 11 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei... - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr 10 privind insusirea apartenentei la domeniul public al comunei Bethausen a unui teren... - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 9 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr top 402709... - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 8 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Bethausen pentru anul... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 7 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 528/26.02.2013 prin act... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 6 privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Bethausen pentru... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 5 privind aprobarea AMENAJAMENTULUI PASTORAL pentru pajistile permanente aflate pe... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 4 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale pentru... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 3 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 2 privind validare Dispozitie nr. 143/20.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 1 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza... - 31 Ianuarie, 2018