Primaria Bethausen - www.primariabethausen.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr. 33 privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare... - 15 Iunie, 2018
Hotararea nr. 32 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Protejarea asezamintelor culturale... - 15 Iunie, 2018
Hotararea nr. 31 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe... - 15 Iunie, 2018
Hotararea nr. 30 privind aprobarea modalitatii de valorificare a materialului lemnos apartinand U.A.T.C .... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 29 privind aprobarea rezultatelor evaluarii/reevaluarii efectuate la data de 30.06.2014 a... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 28 privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului public de alimentare cu apa si... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 27 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si canalizare... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 26 privind aprobarea Organigramei, statului de functii al aparatului de specialitate al... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr 25 privind prima intabulare a terenului situat in intravilanul localitatii... - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 24 cu privire la aprobarea contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de... - 31 Mai, 2018
Hotărârea nr. 23 privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public - 31 Mai, 2018
Hotararea nr. 22 privind aprobarea incheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii... - 26 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 21 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului social... - 26 Aprilie, 2018
Hotararea nr. 20 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a UAT Comuna Bethausen - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 19 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr top 402709... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 18 privind revocarea Hotararii C.L. al com Bethausen nr. 9/2018 privind insusirea... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 17 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc DOMENIUL PRIVAT al comunei... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 16 privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare pe anul 2017 - 30 Martie, 2018
Hotararea nr 15 privind aprobarea utilizarii si repartizarii excedentului bugetar al comunei Bethausen,... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr 14 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr 13 privind aprobarea bugetului initial pe anul 2018 - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 12 privind insusirea rezultatului inventarierii pe anul 2017 - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 11 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei... - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr 10 privind insusirea apartenentei la domeniul public al comunei Bethausen a unui teren... - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 9 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr top 402709... - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 8 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Bethausen pentru anul... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 7 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 528/26.02.2013 prin act... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 6 privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Bethausen pentru... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 5 privind aprobarea AMENAJAMENTULUI PASTORAL pentru pajistile permanente aflate pe... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 4 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale pentru... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 3 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 2 privind validare Dispozitie nr. 143/20.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 1 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza... - 31 Ianuarie, 2018