Primaria Bethausen - www.primariabethausen.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr. 20 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a UAT Comuna Bethausen - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 19 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr top 402709... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 18 privind revocarea Hotararii C.L. al com Bethausen nr. 9/2018 privind insusirea... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 17 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc DOMENIUL PRIVAT al comunei... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr. 16 privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare pe anul 2017 - 30 Martie, 2018
Hotararea nr 15 privind aprobarea utilizarii si repartizarii excedentului bugetar al comunei Bethausen,... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr 14 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Bethausen, pe... - 30 Martie, 2018
Hotararea nr 13 privind aprobarea bugetului initial pe anul 2018 - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 12 privind insusirea rezultatului inventarierii pe anul 2017 - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 11 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei... - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr 10 privind insusirea apartenentei la domeniul public al comunei Bethausen a unui teren... - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 9 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului cu nr top 402709... - 15 Februarie, 2018
Hotararea nr. 8 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Bethausen pentru anul... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 7 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 528/26.02.2013 prin act... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 6 privind salarizarea personalului platit din bugetul local al comunei Bethausen pentru... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 5 privind aprobarea AMENAJAMENTULUI PASTORAL pentru pajistile permanente aflate pe... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 4 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale pentru... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 3 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 2 privind validare Dispozitie nr. 143/20.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe... - 31 Ianuarie, 2018
Hotararea nr. 1 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza... - 31 Ianuarie, 2018