Primaria Belinţ - www.comunabelint.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Lg. 273/2006

« Inapoi

Indicatori executie bugetara trim 1

 

Primaria: COMUNA  BELINT  C,F, 5517173


VENITURI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 1674628,00 92,33% Trimestrial
    Venituri totale programate 1813690,00
2 Gradul de realizare a veniturilor proprii Venituri proprii incasate 996267,00 92,7% Trimestrial
    Venituri proprii programate 1074670,00
3 Gradul de finantare din venituri proprii Venituri proprii incasate 996267,00 59,49% Trimestrial
    Venituri totale incasate 1674628,00
4 Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 372730,00 22,26% Trimestrial
    Venituri totale incasate 1674628,00
5 Venituri proprii incasate per capita Venituri proprii incasate     Anual
    Numar de locuitori  
6 Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate     Anual
    Venituri din impozite pe proprietate programate  
7 Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat Incasari din surse primite de la bugetul de stat     Anual
    Venituri totale incasate  
8 Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incasate 1312436,00 78,37% Trimestrial
    Venituri totale incasate 1674628,00
9 Estimatul anual din venituri fiscale


 
a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) 316169,00 0,57  
    Total incasari venituri fiscale an anterior 556743,00  
b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) 328995,00 577184,21  
    coeficient 0,57  


CHELTUIELI
Nr. Crt Indicatori sinteza Formula de calcul Sume Procent Perioada
1 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de personal     Anual
    Total plati  
2 Ponderea sectiunii de functionare Plati aferente sectiunii de functionare 1191241,00 82,51% Trimestrial
    Total plati 1443692,00
3 Ponderea sectiunii de dezvoltare Plati aferente sectiunii de dezvoltare 252451,00 17,49% Trimestrial
    Total plati 1443692,00
4 Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice locale     Anual
    Total plati  
5 Deficitul sectiunii de functionare (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate -41553,00   Trimestrial
6 Deficitul sectiunii de dezvoltare (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate 41540,00   Trimestrial