Primaria Belinţ - www.comunabelint.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Comunicat de presă 30 sep 2010

« Inapoi

 

 

Comunicat de presă

Data: 30 septembrie 2010

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi; Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa; Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”; Societatea Ştiinţifică de Management din România, în cadrul proiectului: Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, proiect finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Contract  nr. POSDRU/9/3.1/S/5, Perioada de implementare: 05.01.2009 - 05.01.2011, Valoare: 12.500.104 lei, anunţă:

 

Finalizarea cursurilor

Şcolii antreprenoriale pentru femei,

în 12 de Centre rurale din judeţul Timiş:

Coşteiu, Belinţ, Victor Vlad Delamarina, Racoviţa, Boldur, Chevereşu Mare, Cărpiniş, Comloşu Mare, Lenauheim, Remetea Mare, Topolovăţu Mare, Bucovăţ

 

La aceste activităţi de instruire, au participat gratuit, un număr total de 144 persoane la nivelul celor 12 de Centre rurale, câte 12 persoane selectate în grup ţintă II – Femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere, la nivelul fiecărui centru rural.

 

În perioada 1 iulie – 30 septembrie 2010, la nivelul fiecărui Centru rural, cursantele au parcurs un modul de curs: Modul I – Iniţierea afacerii. Cursantele instruite, vor fi sprijinite să-şi transforme ideile de afaceri în acţiuni concrete în concordanţă cu oportunităţile de antreprenoriat  existente pe plan regional şi local. Astfel, fiecare cursantă a întocmit în vederea evaluării finale un Plan de afaceri, care urmează a fi evaluat în cadrul concursului „Planul meu de afaceri!”.

 

În perioada 1 – 31 octombrie 2010, va avea loc evaluarea Planurilor de afaceri, întocmite de femeile instruite în cadrul Şcolii antreprenoriale pentru femei în cele Centrele rurale AntrES: Coşteiu, Belinţ, Victor Vlad Delamarina, Racoviţa, Boldur, Chevereşu Mare, Cărpiniş, Comloşu Mare, Lenauheim, Remetea Mare, Topolovăţu Mare, Bucovăţ. 

 

În luna noiembrie, în urma finalizării concursului, cele mai bune Planuri de afaceri vor fi premiate cu sume minim necesare înfiinţării efective a unei firme pentru punerea în aplicare a ideilor de afaceri propuse.

 

Anunţarea rezultatelor concursului „Planul meu de afaceri!” şi înmânarea Certificatelor de absolvire a Şcolii antreprenoriale pentru femei, se va realiza în perioada 2 – 8 noiembrie 2010, în cadrul evenimentului „Gala antreprenoriatului feminin”, organizat în fiecare din cele 12 de Centre rurale AntrES la sediul Primăriilor din aceste localităţi.

 

Premierea celor mai bune Planuri de afaceri, din fiecare judeţ, va avea loc în cadrul „Galei antreprenoriatului feminin”, eveniment ce se va desfăşura în cele 4 Centre locale AntrES: Recaş, Lugoj, Buziaş, Jimbolia, în perioada 23 – 29 noiembrie 2010, la sediul Primăriei şi va reuni pentru fiecare din aceste centre, premiantele din cele 3 Centre rurale arondate fiecărui Centru local.  

 

 

Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu

Pentru informaţii suplimentare: www.antres.ro

 

Coordonator teritorial: prof.univ.dr. Mariana Predişcan, e-mail: mariana.prediscan@feaa.uvt.ro

Coordonator local Lugoj: conf.univ.dr. Diana Sala, e-mail: dianasala@yahoo.com

Coordonator local Buziaş: conf.univ.dr. Elena Sărătean, e-mail: elena.saratean@feaa.uvt.ro

Coordonator local Jimbolia: conf.univ.dr. Silvia Vlad, e-mail: silvia.vlad@feaa.uvt.ro

Coordonator local Recaş: conf.univ.dr. Laura Brancu, e-mail: laurabrancu@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

Uniunea Europeană

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale -

AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

POS DRU

2007-2013

Instrumente Structurale

2007 – 2013