Primaria Belinţ - www.comunabelint.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt public

« Inapoi

03 Iulie, 2012

Comuna Belint anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Timisoara de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul " Modernizare drumuri si strazi de interes local in Com. Belint " propus a fi amplasat in loc. Belint si Babsa .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.R.P.M Timisoara ,str.Liviu Rebreanu nr.18 .

  Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 10 Iulie 2012

Autor: Primaria Belint