Primaria Beba Veche - www.primariabebaveche.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt public pentru proiectul „Construire rețea de canalizare si stație de epurare in localitatea Beba Veche”

« Inapoi

07 Februarie, 2017

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

Comuna Beba Veche

 

Asociația de dezvoltare intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi

 

Nr.  306 / 07.02.2017

 

ANUNT public

 

Asociația de dezvoltare Intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi anunță publicul interesat asupra etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Construire rețea de canalizare si stație de epurare in localitatea Beba Veche”, propus a fi amplasat in localitatea Beba Veche, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate  la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A in zilele de luni – joi intre orele 8:00 - 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de ____12 ___02__2017.

 

Cu stima,

Primarul al Comunei Beba Veche

 


Lista de fisiereAnunt public.pdf