Primaria Beba Veche - www.primariabebaveche.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt pentru proiectul „Modernizare străzi in comuna Beba Veche, satul Beba Veche si satul Cherestur”

« Inapoi

14 Decembrie, 2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

Comuna Beba Veche

 

Asociația de dezvoltare intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi

Nr. ___2383______/14.12.2016

 

 

ANUNT public

 

Asociația de dezvoltare Intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Modernizare străzi in comuna Beba Veche, satul Beba Veche si satul Cherestur” prin realizarea unei stații de tratare apa potabila, propus a fi amplasat in comuna Beba Veche, satul Beba Veche si satul Cherestur, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A in zilele luni – joi intre orele 8:00 - 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii /observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de ____19.12.2016____.

 

Cu stima,

Primarul al Comunei Beba Veche

 


Lista de fisiereAnunt modernizare strazi.pdf