Primaria Beba Veche - www.primariabebaveche.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Constituirea Consiliului local in sedinta festiva din 24.06.2016

Constituirea Consiliului local in sedinta festiva din 24.06.2016

In data de 24 iunie 2016, in prezenta domnului primar Ioan Bohancanu, a dlui jurist Robert Budur si a numerosi cetateni ai comunei Beba Veche a avut loc sedinta de constituire a consiliului local Beba Veche.

Dupa formalitatile de deschidere, presedintele de varsta Horvath Stefan si asistentii sai Bruder Timea si Ardelean Gheorghe au pus in discutie ordinea de zi care a fost aprobata.

dupa numirea comisiei de validare prin hotararea nr. 1 au fost verificate si validate mandatele tuturor celor 11 consilieri locali prin hotararea nr. 2.

in continuare, dupa depunerea si semnarea juramantului, a fost declarat legal constituit consiliul local al comunei Beba Veche.

In incheierea atributiilor presedintele de varsta a solicitat propuneri pentru presedintele de sedinta si a fost numit domnul Toth Ede prin hotararea nr. 31 pentru o perioada de 3 luni.

dl presedinte de sedinta Toth Ede a aratat ca se amana validarea mandatului de primar al domnului primar Ioan Bohancanu pentru urmatoarea sedinta a consiliului local cand se va primi si Incheierea judecatoreasca de validare.

La ultimul punct de pe ordinea de zi - alegerea viceprimarului au fost facute doua propuneri:

- Bican Aurelian si Ardelean Gheorghe

dupa votul secret cu buletine de vot introduse in urna mobila, cu 7 voturi din 10 consilieri prezenti, a fost numit pentru o perioada de 4 ani ca viceprimar al comunei dl. Bican Aurelian.

In prima sedinta de consiliu se vor organiza comisiile de specialitate si se va dezbate modificarea Regulamentului de organizare al Consiliului local.


Lista de fisiereconstiture consiliu local.pdf