Primaria Beba Veche - www.primariabebaveche.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari Consiliu local 2013

Nr.

Data

Privind

1

16.01.2013

aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2012

2

16.01.2013

alocarea sumei de 33400 euro pentru cofinantarea proiectului Modernizare Drum de legatura trafic usor Beba Veche - Kubekhaza (Ungaria) tronson Beba Veche - Frontiera

3

16.01.2013

alocarea sumei de 6600 euro pentru cofinantarea proiectului Executie de trotuare in comuna Beba Veche

4

16.01.2013

alocarea sumei de 4600 euro pentru cofinantarea proiectului Pietruire strazi in comuna Beba Veche

5

16.01.2013

alocarea sumei de 6700 euro pentru cofinantarea proiectului Reabilitare Camin cultural Pordeanu

6

16.01.2013

aprobarea planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2013 privind ajutorul social

7

16.01.2013

actualizarea nivelurilor impozitelor ?i taxelor locale

8

14.02.2013

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 707600 lei, conf OUG 3-2013

9

14.02.2013

privind aprobarea dezmembrării parcelei A94/4 din păşunea comunală

10

10.04.2013

alegerea presedintelui de sedinta

11

10.04.2013

demisia unui consilier local si vacantarea mandatului

12

10.04.2013

aprobarea bugetului local pe anul 2013

13

10.04.2013

reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2012-2013

14

13.05.2013

validarea mandatului de consilier local al dlui Fabian Vasile

15

13.05.2013

aprobarea utilizarii rezervei bugetare

16

13.05.2013

aprobareadezmembrarii parcelei lot 2 CF 401699 Pordeanu

17

13.05.2013

rectificarea bugetului local pe anul 2013

18

25.06.2013

acordarea de burse scolare pentru elevii unitatilor de invatament din Beba Veche

20

25.06.2013

privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare pentru un imobil aflat în domeniul privat al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne

19

25.06.2013

privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare pentru un imobil aflat în domeniul privat al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne

21

19.08.2013

alegerea preşedintelui de şedinţă

22

19.08.2013

privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

23

19.08.2013

aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de Cetatean de onoare al comunei Beba Veche

24

19.08.2013

aprobarea colaborarii contractuale

25

23.09.2013

incetarea de drept a mandatului de consilier local Craciun Meda si vacantare mandat

26

23.09.2013

aprobarea prefinantarii contractului de finatare al Asociatiei Gal Triplex Confinium

27

23.09.2013

modificarea organigramei si statului de functiuni al Primariei comunei Beba Veche

28

16.10.2013

rectificarea bugetului local pe anul 2013

29

16.10.2013

necesitatea, oportunitatea si aprobarea reabilitarii, modernizarii infrastructurii culturale si dotafrii asezamantului cultural din mediul mic rural

30

28.10.2013

rectificarea bugetului local pe anul 2013

31

28.10.2013

privind aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului identificat in Anexa nr.1, situat în comuna Beba Veche sat Pordeanu, judeţul Timiş

32

26.10.2013

privind actualizarea suprafetei de pasune inscrise in Ordinul Prefectului in urma aplicarii modificarilor impuse de aplicarea Legilor fondului funciar

33

10.12.2013

alegerea presedintelui de sedinta

34

10.12.2013

rectificarea bugetului local

35

10.12.2013

asigurarea financiara a sumelor necesare buneii desfasurari a procesului educational in anul scolar 2014-2015

36

10.12.2013

alocarea sumei de 20000 lei pentru organizarea serbarii pomului de craciun


Lista de fisiereHCL 01.pdf HCL 02.pdf HCL 03.pdf HCL 04.pdf HCL 05.pdf HCL 06.pdf HCL 07.pdf HCL 08.pdf HCL 09.pdf HCL 10.pdf HCL 11.pdf HCL 12.pdf HCL 13.pdf HCL 14.pdf HCL 15.pdf HCL 16.pdf HCL 17.pdf HCL 18.pdf HCL 19.pdf HCL 20.pdf HCL 21.pdf HCL 22.pdf HCL 23.pdf HCL 24.pdf HCL 25.pdf HCL 26.pdf HCL 27.pdf HCL 28.pdf HCL 29.pdf HCL 30.pdf HCL 31.pdf HCL 32.pdf HCL 33.pdf HCL 34.pdf HCL 35.pdf HCL 36.pdf