Primaria Beba Veche - www.primariabebaveche.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari Consiliu local 2010

Hotarari

Numar hotarare

Continutul pe scurt

1/2010

privind alocarea sumei de 9.000 lei pentru achiziţionarea de cadouri cu ocazia Anului Nou

2/2010

aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2009

3/2010

aprobarea utilizarii rezervei bugetare

4/2010

modificarea organigramei, a statului de functiuni si a numarului de personal

5/2010

modificarea taxei speciale pt colectarea gunoiului menajer

6/2010

alocarea sumei de 4100 euro pt cofinantarea proiectuuli Reabilizare si modernizarea drum comunal

7/2010

alocarea sumei de 2500 euro pt cofinantarea proiectului SF drum interregional Beba Veche Kubekhazsa

8/2010

alocarea sumei de 1500 euro pt cofinantarea proiectului Reparatii prin piertruire strzi in Beba Veche

9/2010

alocarea sumei de 1500 euro pt cofinantarea proiectului Executie de trotuare in Beba Veche

10/2010

alocarea sumei de 3200 euro pt cofinantarea proiectului Executie SF pt infiintare retea de canalizare in satul Cherestur

11/2010

alocarea sumei de 5000 euro pt cofinantarea proiectului Executie infiintare reabilitare modernizare si extindere retea de alimentare cu apa in satul Cherestur

12/2010

asigurare financiara a sumelor necesare bunei desfasurari a procesului educational la Scoala Beba Veche

13/2010

aprobarea bugetului local pe anul 2010

14/2010

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Beba Veche

15/2010

participarea Consiliului local Beba Veche la Programul "Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti"

16/2010

rectificarea bugetului local pe anul 2010

17/2010

privind aprobarea colaborării cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş

18/2010

privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 10 hectare din păşunea comunală

19/2010

alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 04-31 07 2010

20/2010

stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat precum si a cuantumului acestora si a cuantumului ajutorului de inmormintare

21/2010

aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 10 ha, precum si aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini

22/2010

alegerea președintelui de ședință

23/2010

înființarea Serrviciului public de prestări servicii

24/2010

rectificarea bugetului local pe anul 2010

25/2010

modificarea organigramei, a statului de functiuni si a numarului de personal

26/2010

rectificarea bugetului local pe anul 2010

27/2010

gospodarirea comunei Beba Veche

28/2010

stabilirea tarifului de inchiriere al Căminului cultural și pentru celebrarea casatoriilor

29/2010

presedinte de sedinta

30/2010

rectificare buget local pe anul 2010

31/2010

aprobarea raportului de evaluare teren

32/2010

rectificarea bugetului local pe anul 2010