Primaria Beba Veche - www.primariabebaveche.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari Consiliu local 2009

Hotarari

Hotarare nr.009 din 26.01.2009 privind alocarea de sume pt proiectul Executie de trotuare in comuna Beba Veche 4 km.jpg
Hotarare nr.020 din 04.05.2009 privind infiintarea Serviciul Public de Salubrizare a comunei.jpg
Hotarare nr.010 din 26.01.2009 privind alocarea de sume pt proiectul integrat ADI Beba Veche Dudestii Vechi, statie epurare si retea apa.jpg
Hotarare nr.011 din 26.01.2009 privind aprobarea contului de incheiere pe anul 2008.jpg
Hotarare nr.012 din 30.03.2009 privind adoptarea bugetului local pe anul 2009.jpg
Hotarare nr.014 din 14.04.2009 privind pagina 2.jpg
Hotarare nr.022 din 02.06.2009 privind Ameza.jpg
Hotarare nr.013 din 30.03.2009 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea Caminului Cultural.jpg
Hotarare nr.014 din 14.04.2009 privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2009.jpg
Hotarare nr.015 din 14.04.2009 privind aprobarea colaborarii cu AJOFM Timis.jpg
Hotarare nr.016 din 04.05.2009 privind alegerea presedintelui de sedinta.jpg
Hotarare nr.018 din 04.05.2009 privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.jpg
Hotarare nr.017 din 04.05.2009 privind radierea dreptului de folosinta a Intreprinderii regionale de industrie locala Sinnicolau Mare.jpg
Hotarare nr.022 din 02.06.2009 privind pag 2.jpg
Hotarare nr.023 din 02.06.2009 privind rectificarea bugetului local conform HG nr.432-2009.jpg
Hotarare nr.019 din 04.05.2009 privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 privind fondul de rulment.jpg
Hotarare nr.021 din 24.07.2009 privind privind inchiderea gropilor de gunoi din comuna.jpg
Hotarare nr.022 din 02.06.2009 privind trecerea in domeniul public a unui teren si a unei cladiri.jpg
Hotarare nr.024 din 02.06.2009 privind anexa pag 2.jpg
Hotarare nr.024 din 02.06.2009 privind asumarea indicatorilor economici a lucrarii de investitie.jpg
Hotarare nr.024 din 02.06.2009 privind anexa.jpg
Hotarare nr.025 din 18.06.2009 privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.jpg
Hotarare nr.026 din 18.06.2009 privind instrumentare proiect integrat finantat prin masura 322.jpg
Hotarare nr.026 din 18.06.2009 privind pag 2.jpg
Hotarare nr.001-2009 privind alegerea presedintelui de sedinta.jpg
Hotarare nr.004 din 26.01.2009 privind asocierea comunei Beba Veche cu comuna Dudestii Vechi.jpg
Hotarare nr.027 din 18.06.2009 privind aprobarea intabularii unor suprafete de teren din pasunea comunala.jpg
Hotarare nr.028 din 06.07.2009 privind atestarea organizarii si functionarii Caminelor Culturale din comuna Beba Veche.jpg
Hotarare nr.029 din 06.07.2009 privind aprobarea investitiei „Reabilitare cladire Biserica ortodoxa din localitatea Beba Veche”.jpg
Hotarare nr.002 din 26.01.2009 privind aprobarea utilizarii rezervei bugetare.jpg
Hotarare nr.003 din 26.01.2009 privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren;.jpg
Hotarare nr.003 din 26.01.2009 privind pagina 2.jpg
Hotarare nr.003 din 26.01.2009 privind pagina 3.jpg
Hotarare nr.004 din 26.01.2009 privind pagina 2.jpg
Hotarare nr.007 din 26.01.2009 privind alocarea de sume pt proiectul Modernizare prin asfaltare strazi comuna Beba Veche.jpg
Hotarare nr.005 din 26.01.2009 privind alocarea de sume pt proiectul Reabilitare si modernizare DC3 Cherestur Pordeanu.jpg
Hotarare nr.006 din 26.01.2009 privind alocarea de sume pt proiectul Studiu Fezabilitate drum interregional Beba Veche - Kubekhaza L=1,5 km.jpg
Hotarare nr.008 din 26.01.2009 privind alocarea de sume pt proiectul Reparatii si pietruire strazi in comuna Beba Veche si satul Cherestur.jpg