Primaria Batoş - www.primariabatos.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Transparenta Decizionala

alegere presedinte de sedinta

anunt transparenta (2018-11-19)

ANUNT TRANSPARENTA

proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de referinta pentru masa lemnoasa pe picior pentru anul de productie 2019 (2018-10-23)
proiect de hotarare stabilire impozite si taxe locale 2019 (2018-10-23)
privind trecerea unor imobile din domeeniul public in domeniul privat (2018-08-21)
privind retragerea conceesiunii aprobata prin HCL nr. 43/2013 (2018-08-21)
Privind dezmembrarea unui imobil (2018-08-24)
Proiect de hotarare privind organnizarea editiei a XVII a a Sarbatorii Marului (2018-08-24)
Proiect de hotarare transformare functii (2018-07-06)
Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase (2018-07-06)
REEGULAMENT METODOLOGIE LEGEA NR. 15/2003 (2018-06-14)
Anunt transparenta Regulament vanzare directa teernuri domeniu privat si trcere imobil din domeeniu public in domniu privat (2018-03-19)
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmeembrare a unui imobil inscris in CF 51866/Batos proprietate publica a Comunei Batos (2018-02-26)
Proiect de hotarare privind aaprobarea demararii procedurilor in vederea scoateerii din circuitul agricol a suprafetei de 24832 mp teren extravilan (2018-02-26)
proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Batos pe anul 2017 (0000-00-00)
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 (0000-00-00)
sedinta extraordinara 12.09.2017 (0000-00-00)
PROIECTE DE HOTARARI (0000-00-00)

ANUNT TRANSPARENTA proiecte de hotarare

anunt transparenta proiecte de hotarari - impozite si taxe locale 2019 si preturi de referinta material lemnos 2019

Lista functii cf art.33/L.153/2017

Lista functii cf art 33/L153 (2018-03-15)

Lista functii publice cf art.33/L.153/2017

Lista functii publice cf art.33/L.153/2017 (2017-10-13)

Lista functii publice cf art.33/L.153/2017

Lista functii publice cf art33/L153/2017 (2018-09-03)

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL PASUNILOR PROPRIETATEA COMUNEI BATOS, JUDETUL MURES

AMENAJAMENTUL PASTORAL (2017-02-27)

Proiect de hotarare privind completarea motivarii de drept a Hotararii Consiliului Local Batos nr. 39/31.07.2017

Proiect de hotarare privind completarea motivarii de drept a Hotararii Consiliului Local Batos nr. 39/31.07.2017 (0000-00-00)

Proiect de hotarare privind demararea procedurilor in vederea scoaterii din circuitul agricol a suprafetei de 24832 mp

Proiect de hotarare privind organizarea editiei a XVI-a a Sarbatorii Marului

organizare Sarbatoarea Marului (0000-00-00)

proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

Proiect hotarare aprobare buget local 2018

Proiect hotarare aprobare buget local 2018 (2018-01-18)

Raport Legea nr. 52/2003

Raport Legea nr. 52/2003 (2016-02-01)

Raport Legea nr. 544/2001

Raport Legea nr. 544/2001 (2016-02-01)

Raport si anexa aprobare buget local 2018

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș (2016-03-10)