Primaria Batoş - www.primariabatos.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind organizarea ediţiei a XVI- a a „SĂRBĂTORII MĂRULUI” - 29 Septembrie, 2017
privind completarea motivarii in drept a Hotararii Consiliului local Batos nr. 39/31.07.2017 - 29 Septembrie, 2017
privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Batoş în cadrul Consiliului de... - 29 Septembrie, 2017
privind stabilirrea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase - 12 Septembrie, 2017
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Uila, nr. 299 in conditiile legii nr. 112/1998 - 31 Iulie, 2017
privind prelungirea, prin act aditional, a duratei contractului de comodat nr. 2/2004 incheiat intre... - 31 Iulie, 2017
privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual - 31 Iulie, 2017
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017 - 31 Iulie, 2017
privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase - 17 Iulie, 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 17 Iulie, 2017
privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu... - 17 Iulie, 2017
privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 191/2017 - 17 Iulie, 2017
privind solicitarea finanțării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 452 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1486 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1483 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1638 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 2949 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor a comunei Batos - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2017 - 27 Iunie, 2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2017 - 27 Iunie, 2017
privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 169/2017 - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 50697/Batos... - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea participarii comunei Batos la Programul Competitiv de finantare: “Investitii la... - 24 Mai, 2017
privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei - 24 Mai, 2017
privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public –... - 24 Mai, 2017
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017 - 24 Mai, 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 27 Aprilie, 2017
privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in CF nr.... - 27 Martie, 2017
privind cuprinderea in domeniu public al Comunei Batos a imobilului teren , in suprafata de 8615 mp,... - 27 Martie, 2017
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 - 27 Martie, 2017
privind aprobarea unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA... - 27 Martie, 2017
privind aprobarea amenajamentului pastoral al pasunilorproprietatea comunei Batos - 27 Martie, 2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-iunie 2017 - 27 Martie, 2017
privind aprobarea modificarii şi completarii Anexei Inventarului bunurilor care aparţin... - 19 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 'Modernizare strazi si drumuri de... - 15 Martie, 2017
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de... - 27 Februarie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1900 mp,... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare... - 27 Februarie, 2017
privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batos nr. 37/2016 - 26 Ianuarie, 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 26 Ianuarie, 2017
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele care au stabilita... - 26 Ianuarie, 2017
privind aprobarea planului de lucrări de interes local, pentru anul 2017, lucrări ce urmează a fi... - 26 Ianuarie, 2017