Primaria Batoş - www.primariabatos.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51655/Batos... - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public apartinand comunei Batos, localitatea Goreni... - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea aderării comunei BATOS, judetul Mures la Asociaţia Intercomunitară... - 15 Februarie, 2018
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se... - 15 Februarie, 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE,... - 15 Februarie, 2018
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se... - 15 Februarie, 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE,... - 15 Februarie, 2018
privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare in zona drumurilor publice din intravilanul si... - 15 Februarie, 2018
privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Batos a unor imobile situate în... - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 15 Februarie, 2018
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se... - 09 Februarie, 2018
privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei... - 25 Ianuarie, 2018
privind eliminarea lit. e) Cap. VII Alte taxe locale din anexa la Hotararea Consiliului local Batos nr.... - 25 Ianuarie, 2018
privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2018, lucrări ce urmează a fi executate de... - 25 Ianuarie, 2018