Primaria Batoş - www.primariabatos.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul... - 26 Aprilie, 2018
privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei - 26 Aprilie, 2018
privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos - 26 Aprilie, 2018
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018 - 26 Aprilie, 2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 26 Aprilie, 2018
privind aprobarea incheierii Conventiei de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public –... - 28 Martie, 2018
privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 104/11.01.2005 incheiat intre... - 28 Martie, 2018
privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 18/21.03.2014 - 28 Martie, 2018
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018 - 28 Martie, 2018
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor comunei Batos - 28 Martie, 2018
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51866/Batos... - 28 Martie, 2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie – iunie 2018 - 28 Martie, 2018
privind aprobarea demararii procedurilor in vederea scoaterii din circuitul agricol a suprafetei de... - 28 Martie, 2018
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51655/Batos... - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public apartinand comunei Batos, localitatea Goreni... - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea aderării comunei BATOS, judetul Mures la Asociaţia Intercomunitară... - 15 Februarie, 2018
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se... - 15 Februarie, 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE,... - 15 Februarie, 2018
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se... - 15 Februarie, 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE,... - 15 Februarie, 2018
privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare in zona drumurilor publice din intravilanul si... - 15 Februarie, 2018
privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Batos a unor imobile situate în... - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 15 Februarie, 2018
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se... - 09 Februarie, 2018
privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei... - 25 Ianuarie, 2018
privind eliminarea lit. e) Cap. VII Alte taxe locale din anexa la Hotararea Consiliului local Batos nr.... - 25 Ianuarie, 2018
privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2018, lucrări ce urmează a fi executate de... - 25 Ianuarie, 2018