Primaria Batoş - www.primariabatos.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Uila, nr. 299 in conditiile legii nr. 112/1998 - 31 Iulie, 2017
privind prelungirea, prin act aditional, a duratei contractului de comodat nr. 2/2004 incheiat intre... - 31 Iulie, 2017
privind stabilirea salariilor functionarilor publici si personalului contractual - 31 Iulie, 2017
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017 - 31 Iulie, 2017
privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase - 17 Iulie, 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 17 Iulie, 2017
privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu... - 17 Iulie, 2017
privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 191/2017 - 17 Iulie, 2017
privind solicitarea finanțării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 452 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1486 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1483 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1638 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 2949 mp,... - 27 Iunie, 2017
privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor a comunei Batos - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2017 - 27 Iunie, 2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2017 - 27 Iunie, 2017
privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 169/2017 - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 50697/Batos... - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea participarii comunei Batos la Programul Competitiv de finantare: “Investitii la... - 24 Mai, 2017
privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei - 24 Mai, 2017
privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public –... - 24 Mai, 2017
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017 - 24 Mai, 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 27 Aprilie, 2017
privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in CF nr.... - 27 Martie, 2017
privind cuprinderea in domeniu public al Comunei Batos a imobilului teren , in suprafata de 8615 mp,... - 27 Martie, 2017
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 - 27 Martie, 2017
privind aprobarea unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA... - 27 Martie, 2017
privind aprobarea amenajamentului pastoral al pasunilorproprietatea comunei Batos - 27 Martie, 2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-iunie 2017 - 27 Martie, 2017
privind aprobarea modificarii şi completarii Anexei Inventarului bunurilor care aparţin... - 19 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 'Modernizare strazi si drumuri de... - 15 Martie, 2017
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de... - 27 Februarie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1900 mp,... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare... - 27 Februarie, 2017
privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batos nr. 37/2016 - 26 Ianuarie, 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 26 Ianuarie, 2017
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele care au stabilita... - 26 Ianuarie, 2017
privind aprobarea planului de lucrări de interes local, pentru anul 2017, lucrări ce urmează a fi... - 26 Ianuarie, 2017