Primaria Batoş - www.primariabatos.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local Convocator sedinte Consiliul Local


Proiect de hotarare


privind solicitarea finanțării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare... - 23 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 452 mp,... - 21 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1486 mp,... - 21 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1483 mp,... - 21 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1638 mp,... - 21 Iunie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 2949 mp,... - 21 Iunie, 2017
privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor a comunei Batos - 21 Iunie, 2017
privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2017 - 21 Iunie, 2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2017 - 21 Iunie, 2017
privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 169/2017 - 21 Iunie, 2017
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 50697/Batos... - 21 Iunie, 2017
privind aprobarea participarii comunei Batos la Programul Competitiv de finantare: “Investitii la... - 18 Mai, 2017
privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei - 18 Mai, 2017
privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public –... - 18 Mai, 2017
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2017 - 18 Mai, 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 27 Aprilie, 2017
privind aprobarea bugetului general al Comunei Batos pe anul 2017 - 27 Martie, 2017
privind aprobarea modificarii şi completarii Anexei Inventarului bunurilor care aparţin... - 19 Martie, 2017
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de... - 27 Februarie, 2017
privind cuprinderea in domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1900 mp,... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, renovare şi dotare... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local... - 27 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare... - 27 Februarie, 2017
privind revocarea/modificarea HCL nr. 37/2016 - 20 Ianuarie, 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 20 Ianuarie, 2017
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele care au stabilita... - 20 Ianuarie, 2017
privind aprobarea planului de lucrări de interes local, pentru anul 2017, lucrări ce urmează a fi... - 20 Ianuarie, 2017

Proces verbal al sedintei de consiliu local


proces verbal sedinta ordinara 24.05.2017 - 29 Mai, 2017
proces verbal sedinta ordinara 27.04.2017 - 27 Aprilie, 2017
proces-verbal sedinta Consiliu Local 27.03.2017 - 27 Martie, 2017
proces verbal 27.03.2017 - 27 Martie, 2017
proces-verbal sedinta Consiliu Local 19.03.2017 - 19 Martie, 2017
proces-verbal sedinta Consiliu Local 15.03.2017 - 15 Martie, 2017
proces verbal - 15 Martie, 2017
proces-verbal sedinta Consiliu Local 27.02.2017 - 27 Februarie, 2017
proces-verbal sedinta Consiliu Local 26.01.2017 - 26 Ianuarie, 2017

Convocator sedinte Consiliul Local


privind convocarea CLB in sedinta ordinara - 21 Iunie, 2017
privind convocarea CLB in sedinta ordinara 247.05.2017 - 18 Mai, 2017
privind convocarea CLB in sedinta ordinara 27.04.2017 - 27 Aprilie, 2017
privind convocarea CLB in sedinta ordinara 27.03.2017 - 21 Martie, 2017
privind convocarea CLB in sedinta extraordinara 19.03.2017 - 19 Martie, 2017
convocator CLB sedinta extraordinara 15.03.2017 - 13 Martie, 2017
privind convocarea CLB in sedinta extraordinara 27.02.2017 - 23 Februarie, 2017
convocator - 19 Ianuarie, 2017