Primaria Batoş - www.primariabatos.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local Convocator sedinte Consiliul Local


Proiect de hotarare


privind aprobarea modificarii Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru... - 05 Noiembrie, 2018
privind aprobarea derularii , cofinantarii din bugetul local a Programului „SCOALA DUPA SCOALA” si... - 26 Octombrie, 2018
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018 - 18 Octombrie, 2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 18 Octombrie, 2018
Privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare... - 05 Octombrie, 2018
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018 - 20 Septembrie, 2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie-decembrie 2018 - 20 Septembrie, 2018
privind completarea si modificarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local Batos nr. 40/2018 - 20 Septembrie, 2018
privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Batoş în cadrul Consiliului de... - 20 Septembrie, 2018
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 52999/Batos... - 24 August, 2018
privind organizarea ediţiei a XVII- a a „SĂRBĂTORII MĂRULUI” - 24 August, 2018
privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos, precum si... - 21 August, 2018
privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 43/2013 - 21 August, 2018
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a... - 19 Iulie, 2018
privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2018 - 19 Iulie, 2018
privind modificarea subpunctului 5.4 din Anexa nr. 1 a Hotararii Consiliului Local Batos nr. 27/2018 - 19 Iulie, 2018
privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batos nr. 26 din 26.04.2018 - 19 Iulie, 2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 19 Iulie, 2018
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul... - 19 Iulie, 2018
privind aprobarea valorii de investiţie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea... - 20 Iunie, 2018
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018 - 20 Iunie, 2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2018 - 20 Iunie, 2018
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018 - 18 Mai, 2018
privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public apartinand comunei Batos, localitatea Batos... - 18 Mai, 2018
aprobarea emiterii acodului pentru executarea de lucrari in extravilanul Comunei Batos, pentru lucrarea... - 18 Mai, 2018
privind aprobarea actului aditional nr. 3 la contractul de inchiriere nr. 12/21.03.2014 - 18 Mai, 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul... - 19 Aprilie, 2018
privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei - 19 Aprilie, 2018
privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos - 19 Aprilie, 2018
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018 - 19 Aprilie, 2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 19 Aprilie, 2018
privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 18/21.03.2014 - 22 Martie, 2018
privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 104/11.01.2005 incheiat intre... - 22 Martie, 2018
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor comunei Batos - 22 Martie, 2018
privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018 - 22 Martie, 2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie – iunie 2018 - 22 Martie, 2018
privind aprobarea demararii procedurilor in vederea scoaterii din circuitul agricol a suprafetei de... - 26 Februarie, 2018
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51866/Batos... - 26 Februarie, 2018
privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public apartinand comunei Batos, localitatea Goreni... - 13 Februarie, 2018
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51655/Batos... - 13 Februarie, 2018
privind aprobarea aderării comunei BATOS, judetul Mures la Asociaţia Intercomunitară... - 13 Februarie, 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE,... - 09 Februarie, 2018
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se... - 09 Februarie, 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE,... - 09 Februarie, 2018
privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare in zona drumurilor publice din intravilanul si... - 09 Februarie, 2018
privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Batos a unor imobile situate în... - 09 Februarie, 2018
privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 - 09 Februarie, 2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 09 Februarie, 2018
privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei... - 19 Ianuarie, 2018
privind eliminarea lit. e) Cap. VII Alte taxe locale din anexa la Hotararea Consiliului local Batos nr.... - 19 Ianuarie, 2018
privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2018, lucrări ce urmează a fi executate de... - 19 Ianuarie, 2018

Proces verbal al sedintei de consiliu local


proces verbal sedinta CLB 31.10.2018 - 31 Octombrie, 2018
proces verbal sedinta CLB 25.10.2018 - 25 Octombrie, 2018
proces verbal sedinta CLB 9.10.2018 - 09 Octombrie, 2018
proces verbal sedinta CLB 26.09.2018 - 26 Septembrie, 2018
proces-verbal sedinta CLB 13.08.2018 - 13 August, 2018
procees-verbal sedinta clb 25.07.2018 - 25 Iulie, 2018
proces-verbal sedinta CLB 26.06.2018 - 26 Iunie, 2018
proces-verbal sedinta CLB 25.05.2018 - 25 Mai, 2018
proces-verbal sedinta CLB 26.04.2018 - 26 Aprilie, 2018
proces-verbal sedinta CLB 28.03.2018 - 28 Martie, 2018
proces-verbal sedinta ordinara 15.02.2018 - 15 Februarie, 2018
proces-verbal sedinta ordinara 25.01.2018 - 25 Ianuarie, 2018

Convocator sedinte Consiliul Local


convocator sedinta Consiliu Local 06.11.2018 - 05 Noiembrie, 2018
convocator sedinta Consiliu Local 31.10.2018 - 26 Octombrie, 2018
CONVOCATOR CLB 25.10.2018 - 18 Octombrie, 2018
CONVOCATOR CLB 09.10.2018 - 05 Octombrie, 2018
privind convocarea CLB in sedinta ordinara 26.09.2018 - 20 Septembrie, 2018
CONVOCATOR CLB 25.07.2018 - 19 Iulie, 2018
convocator sedinta Consiliu Local 26.06.2018 - 20 Iunie, 2018
convocator sedinta Consiliu Local 25.05.2018 - 18 Mai, 2018
privind convocarea CLB in sedinta ordinara 26.04.2018 - 19 Aprilie, 2018
convocator sedinta Consiliu Local 28.03.2018 - 22 Martie, 2018
convocator CLB sedinta ordinara 15.02.2018 - 09 Februarie, 2018
convocator CLB sedinta ordinara 25.01.2018 - 19 Ianuarie, 2018