Primaria Bănişor - www.primariabanisor.ro

Judetul Salaj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2014 2011 2007

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HOTARAREA NR 62 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2018 - 19 Decembrie, 2017
HOTARAREA NR 61 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM IV 2017 - 19 Decembrie, 2017
HOTARAREA NR 60 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 - 19 Decembrie, 2017
HOTARAREA NR 59 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PE ANUL 2018-2019 - 19 Decembrie, 2017
HOTARAREA NR 58 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE... - 19 Decembrie, 2017
HOTARAREA NR 57 PRIVIND PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 - 19 Decembrie, 2017
HOTARAREA NR. 56 PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI REFERITOR LA IMOBILUL ”CAMINUL CULTURAL PECEIU” - 29 Noiembrie, 2017
HOTARAREA NR. 55 PRIVIND INCHIRIEREA UNUI SPATIU DIN DOMENIUL PUBLIC - 29 Noiembrie, 2017
HOTARAREA NR. 54 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET - 29 Noiembrie, 2017
HOTARAREA NR. 53 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA - 29 Noiembrie, 2017
Hotararea nr. 52 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Banisor - 16 Octombrie, 2017
Hotararea nr. 51 privind mandatarea Primarului in A.G.A ADI ECODES - 16 Octombrie, 2017
Hotararea nr. 50 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în CEAC - 16 Octombrie, 2017
Hotararea nr. 49 privind numirea reprezentantului Consiliului local in Consiliul de administratie al... - 16 Octombrie, 2017
Hotararea nr. 48 privind modificarea anexei nr. 10 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public... - 16 Octombrie, 2017
Hotărârea nr. 47 privind înființarea unui post de natură contractuală în cadrul... - 11 August, 2017
Hotărârea nr. 46 privind implementarea priectului : ” Achiziție utilaj multifuncțional în... - 11 August, 2017
Hotărârea nr. 45 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Bănișor... - 11 August, 2017
Hotărârea nr. 44 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului local... - 11 August, 2017
Hotărârea nr. 43 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local... - 11 August, 2017
Hotărârea nr. 42 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de... - 28 Iulie, 2017
Hotărârea nr. 41 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al... - 28 Iulie, 2017
Hotărârea nr. 40 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de... - 28 Iulie, 2017
Hotărârea nr. 39 privind asigurarea finanțării din bugetul local al categoriilor de... - 28 Iulie, 2017
Hotărârea nr. 38 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de... - 28 Iulie, 2017
Hotărârea nr. 37 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de... - 28 Iulie, 2017
Hotărârea nr. 36 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului local... - 20 Iulie, 2017
Hotărârea nr. 35 privind majorarea tarifului de salubrizare conform Memoriului tehnico-economic... - 30 Iunie, 2017
Hotărârea nr. 34 privind aprobarea actului adițional nr. 3 de prelungire a contractului de... - 30 Iunie, 2017
Hortărârea nr. 33 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Consiliului local al... - 30 Iunie, 2017
Hotărârea nr. 32 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții:... - 30 Iunie, 2017
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru Căminul cultural Peceiu - 31 Mai, 2017
Hotărârea nr. 30 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului local... - 31 Mai, 2017
Hotărârea nr. 29 privind revocarea HCL nr. 27/27.04.2017 privind împuternicirea primarului pentru... - 31 Mai, 2017
Hotărârea nr 28 privind alegerea presedintelui de ședință a Consiliului local pe... - 31 Mai, 2017
Hotărârea nr. 27 privind împuternicirea primarului pentru demersurile, negocierile privind... - 27 Aprilie, 2017
Hotărârea nr. 26 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spțiului din... - 27 Aprilie, 2017
Hotărârea nr. 25 privind aprobarea contractului de prestări servicii de pază în comuna... - 27 Aprilie, 2017
Hotărârea nr. 24 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public... - 27 Aprilie, 2017
Hotărârea nr. 23 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri si cheltuieli... - 27 Aprilie, 2017
Hotărârea nr. 22 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statutului de... - 31 Martie, 2017
Hotărârea nr. 21 privind aderarea Consiliului local al Comunei Bănișor la Societatea... - 31 Martie, 2017
Hotărârea nr.20 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor... - 31 Martie, 2017
Hotărârea nr. 19 privind aprobarea finanțării unor activități sportive... - 31 Martie, 2017
Hotărârea nr. 18 privind aprobarea bugetului Consiliului local al Comunei Bănișor pe anul... - 31 Martie, 2017
Hotărârea nr. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții... - 16 Martie, 2017
Hotărârea nr. 16 privind aprobarea indicatorilor tehnioco-economici la obiectivul de... - 16 Martie, 2017
Hotărârea nr. 14 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii... - 28 Februarie, 2017
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea executării lucrărilor de ” Modernizare și... - 28 Februarie, 2017
Hotărârea nr. 12 privind aprobarea programului de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2017... - 28 Februarie, 2017
Hotărârea nr.11 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții:... - 28 Februarie, 2017
Hotărârea nr.10 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții :... - 28 Februarie, 2017
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții:... - 28 Februarie, 2017
Hotărârea nr. 8 privind majorarea tarifului de pază la contractul nr. 1705/30.04.2015 - 28 Februarie, 2017
Hotărârea nr. 7 privind alegherea președintelui de ședință a Consiliului local... - 28 Februarie, 2017
Hotărârea nr. 6 privind aprobarea contului de execuție a bugetuluide venituri și... - 31 Ianuarie, 2017
Hotărârea nr. 5 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție... - 31 Ianuarie, 2017
Hotărârea nr. 4 privind aprobarea prelungirii perioadei de 79 de luni pentru depuneres ultimei... - 31 Ianuarie, 2017
Hotărârea nr. 3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții:... - 31 Ianuarie, 2017
Hotărârea nr. 2 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce... - 31 Ianuarie, 2017
Hotarârea nr. 1 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de... - 31 Ianuarie, 2017