Primaria Bănişor - www.primariabanisor.ro

Judetul Salaj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2014 2011 2007

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HOTARAREA NR 21 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET - 28 Iunie, 2018
HOTARAREA NR. 20 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STASTULUI DE FUNCTII - 28 Iunie, 2018
HOTARAREA NR 19 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET - 08 Iunie, 2018
HOTARAREA NR. 18 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HCL 16/16.03.2017 ȘI HCL 40/28.07.2017 - 08 Iunie, 2018
HOTARAREA NR 17 PRIVIND COLABORAREA PRIMARIEUI CU ASOCIATIA FII SATULUI BANISOR SI APROBAREA CONVENTIEI... - 29 Mai, 2018
HOTARAREA NR 16 PRIVIND RECTIFICAREA DE BUGET - 29 Mai, 2018
HOTARAREA NR 15 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA - 29 Mai, 2018
HOTARAREA NR 14 PRIVIND MODALITATEA DE EFECTUARE A PAZEI IN COMUNA BANISOR - 26 Aprilie, 2018
HOTARAREA NR 13 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA PT... - 26 Aprilie, 2018
HOTARAREA NR 12 PRIVIND CONTUL DE EXECUTIE PE TRIM I 2018 - 26 Aprilie, 2018
HOTARAREA NR 11 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI CE SE VOR INTREPRINDE IN ANUL 2018 PENTRU BUNA... - 28 Martie, 2018
HOTARAREA NR 10 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII IMOBILULUI DIN LOCALITATEA PECEIU, NR. 136, JUD. SALAJ... - 28 Martie, 2018
HOTARAREA NR 9 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI DIN DOMENIUL... - 28 Martie, 2018
HOTARAREA NR 8 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE... - 07 Martie, 2018
HOTARAREA NR 7 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CL AL COMUNEI BANISOR PE ANUL 2018 - 16 Februarie, 2018
HOTARAREA NR 6 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE... - 16 Februarie, 2018
hotararea nr 5 privind alegerea presedintelui de sedinta - 16 Februarie, 2018
HOTARAREA NR 4 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL... - 30 Ianuarie, 2018
HOTARAREA NR 3 PRIVIND MAJORAREA SALARIULUI DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL BIBLIOTECII... - 30 Ianuarie, 2018
HOTARAREA NR 2 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL... - 30 Ianuarie, 2018
HOTARAREA NR 1 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL CE SE VOR REALIZA DE... - 30 Ianuarie, 2018