Primaria Bălăuşeri - www.balauseri.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Finantare culte religioase 2015

« Inapoi

30 Septembrie, 2015

                                                PROPUNERE  DE  FINANTARE

pentru acordarea finanţării nerambursabile cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Comuna Bălăuşeri pentru anul 2015

 

  1. 1.        Scopul programului

Atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, din fonduri publice conform HCL 8 / 11.02.2015 a Consiliului Local al Com. Balauseri, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,  cultelor religioase recunoscute  conform legii.

 

  1. 2.        Obiectivele programului

Asigură sprijin financiar unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute, în vederea realizării unor lucrări de reparaţii curente şi de capital.

 

    3. Mărimea finanţării nerambursabile

Atribuirea contractelor de finanţare se face în limita fondurilor publice alocate cultelor religioase prin bugetul pe anul 2015, al Comunei Bălăuseri Suma prevăzută în buget este de  4500 lei.

O unitate de cult poate beneficia de maximum 1/3 din suma disponibilă adică suma de 1500 lei.

 

    4. Cheltuieli eligibile - cheltuieli care vor fi luate în considerare la stabilirea sumei reprezentând finanţare nerambursambilă.

-lucrări de consolidare;

-lucrări de reparaţii curente (învelitoare, tâmplărie, vopsitorii, zugrăveli, jgheaburi, burlane) inclusiv intervenţii urgente de salvare;

- lucrări de finisaje,

- instalaţii interioare;

- restaurare componente artistice – pictură, elemente piatră, lemn etc

 

     5. Transmiterea documentaţiei şi prezentarea propunerilor de proiecte:

                Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se va depune, în plic închis, la sediul primariei Com. Balauseri, până la data de 15.octombrie 2015 ora 12.00. Pot participa unităti de cult care in anul 2013-2014 nu au beneficiat de finanţare.

         

6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile va cuprinde:

 

 

    7. Evaluarea propunerilor de proiecte:

Evaluarea proiectelor unităţilor de cult în vederea acordării finanţării nerambursabile se realizează de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Dispoziţia Primarului Comunei Bălăuseri

Comisia va verifica eligibilitatea, înregistrarea şi îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară şi va comunica decizia pâna in data de 19 octombrie  2015. Fiecare solicitant va depune cererea de finanţare doar pentru un singur tip de lucrare.

Autor: Primar