Primaria Bălăuşeri - www.balauseri.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Activităţi economice

« Inapoi Activităţi economice

Aproximativ 534 persoane (48,4 % din populaţia activă), din care aproape 1/3 în industria prelucrătoare. Sectoarele industriale  predominante, pe raza comunei Bălăuşeri sunt: sectorul de morărit şi panificaţie, care are peste 100 de angajaţi, sectorul de extracţie a gazului metan.

            Gazul metan numit şi gaz natural uscat, se găseşte singur în zăcământ, conţine o mare proporţie de metan şi o cantitate mică de hidrocarburi superioare metanului. Gazul metan se utilizează aşa cum a fost extras, fiind supus doar unor operaţii curente de separare mecanică a impurităţilor solide şi lichide şi a compuşilor de sulf.

Exploatarea gazului metan a început în anul 1963 în satul Filitelnic, pe raza comunei Bălăuşeri fiind în prezent nouă grupuri de sonde (căsuţe operatorii). Legat de aceasta în anul 1988 (februarie-noiembrie) a fost construită staţia de comprimare a gazului metan de la Filitelnic. La data de 30 septembrie 2008 a avut loc recepţia lucrărilor de modernizare (începute în ianuarie 2007) a acestei staţii din cauza uzurii mari a celor 8 compresoare vechi, care s-au înlocuit cu 4 compresoare noi de tip superior, cu două trepte de comprimare, menite a comprima gazele de câmp şi a le dirija către alte staţii din reţeaua naţională de transport gaze naturale.

Noua staţie este acum cea mai mare din România .  Această investiţie va permite extragerea din câmpul Filitelnic, cel mai mare câmp gazeifer din România, a unui volum suplimentar de un milion de metri cubi de gaze, pe durata de viaţă a zăcământului estimată la 30-40 de ani. Toate instalaţiile tehnologice au fost executate din materiale rezistente la temperaturi scăzute, întrunind standardele internaţionale de calitate. (după Bussiness Standard).

Alte sectoare industriale predominante sunt: sectorul de producţie artizanală sau meşteşugărească care s-a dezvoltat la rang de industrie, asigurând venituri importante întregii comunităţi, în satul Chendu, având profilul: cojocărit, cioplitul lemnului, ceramică, împletituri din ţesături, împletituri din pănuşi de porumb, picturi, icoane, instrumente muzicale , etc. Alte societăţi comerciale sunt: staţie de asfalt şi betoane cu 15 angajaţi, 4 ateliere de prelucrare a lemnului cu 10 angajaţi, reparaţii auto şi vulcanizare. Din această generalizare a industriei se poate observa că după schimbările socio-politice din 1990, dezvoltarea ramurilor private ale industriei se fac puţin simţite , având în vedere forţa de muncă de care dispune comuna.