Primaria Bălăuşeri - www.balauseri.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Biserici

Biserica Ortodoxă Agrişteu - Egrestői Ortodox templom
Biserica Lutherana din Senereus - Szénaverősi Lutheránus templom
Biserica Lutherană din Filitelnic - Fületelki Lutheránus templom
Biserica reformată din Agristeu - Egrestői református templom