Primaria Azuga - www.primariaazuga.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 25 Septembrie, 2018
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea raport evaluare inregistrat sub nr. 10301/2018 - 31 August, 2018
HCL privind realizarea ' Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Azuga' - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii catre dl.Draghici Marcel a terenului aferent locuintei, identificat in CF... - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea terenului in suprafata de 50 mp... - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea Rapoartelor de evaluare intocmite de evaluator autorizat PFA Faliboga Cristian Alin - 31 August, 2018
HCL privind aprobare Raport evaluare inregistrat sub nr. 8787/2018 - 31 August, 2018
HCL privind aprobare Raport evaluare NR. 9119/2018 - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea cheltuielilor care se finanteaza din bugetul local pentru obiectivul ' REABILITARE... - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea Devizului general cu indicatorii tehnico-economici actualizati dupa procedura de... - 31 August, 2018
HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in vederea constituirii... - 31 August, 2018
HCL privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Azuga in Consiliul de Administratie... - 31 August, 2018
HCL privind incheierea unui parteneriat cu Yanis Music & fILM, in vederea realizarii proiectului... - 31 August, 2018
HCL privind validarea alegerii dlui PASCU NICOLAE in functia de consilier local in cadrul Consiliului... - 31 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI AMENAJARE... - 27 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE STRAZI ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA -... - 27 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE STRAZI ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA -... - 27 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI AMENAJARE... - 27 August, 2018
HCL aprobare studiu SF si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA, ORAS AZUGA,... - 27 August, 2018
HCL completare Strategiei Dezvoltare Durabila a orasului Azuga - 27 August, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Cerbului nr. 30, bloc E5, et. 1,... - 27 August, 2018
HCL privind repartizarea locuintei situata in str. Prahovei nr. 17 A, spatiu locativ compus din dormitor,... - 27 August, 2018
HCL prelungire contract inchiriere 11710/2008 - 27 August, 2018
HCL privind modificarea listei de investitii pe anul 2018 cu finantare partiala sau integrala de la... - 27 August, 2018
HCL privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30.06.2018 - 27 August, 2018
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 27 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE STRAZI ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA -... - 20 August, 2018
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru anul 2018 ale Spitalului... - 25 Iulie, 2018
HCL transferare contract inchiriere 9873/2017 din titular Tarsu Elena in titular Calmatuianu Florentina - 25 Iulie, 2018
HCL aprobare Raport evaluare nr. 8025/2018 - 25 Iulie, 2018
HCL privind aprobare vanzare teren in suprafata de 13 mp, dnei Dutu Silvia - 25 Iulie, 2018
HCL aprobare Raport activitate asistenti personali persoane handicap grav - 25 Iulie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unor terenuri care... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii unor terenuri care... - 27 Iunie, 2018
HCL privind revocare HCL 242/2017 - 27 Iunie, 2018
HCL privind revocare HCL nr,. 241/2017 - 27 Iunie, 2018
HCL privind revocarea hcl 240/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire si teren, pentru... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea demararii procedurii de intocmire a documentatiilor SF, PT, DTAC in vederea... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii terenului proprietate... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 96 mp situat in or. Azuga, str.... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea subinchirierii spatiului in suprafata de 1 mp, identificat in planul anexat, in... - 27 Iunie, 2018
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta . constand din materiale de constructie, in suma de 2000... - 27 Iunie, 2018
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei d-nai Savu Maria diagnosticata cu tumora... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate... - 27 Iunie, 2018
HCL privind declararea ca vacant a locului de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al... - 27 Iunie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului Azuga a terelului in suprafata de 4945 mp,... - 04 Iunie, 2018
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 04 Iunie, 2018
HCL privind revocarea HCL 239/2017 - 30 Mai, 2018
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 3000 lui d-nei Stoica Gabriela Loredana - 30 Mai, 2018
HCL privind incheierea unui Contract de inchiriere pe o perioada de 24 luni pentru imobilul situat in... - 30 Mai, 2018
HCL privind incheierea unui Contract de inchiriere pe o perioada de 24 luni pentru imobilul situat in... - 30 Mai, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Independentei nr. 26, titularului... - 30 Mai, 2018
HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 253 mp, situat in oras Azuga, str. Brandusei, nr. 4 A,... - 30 Mai, 2018
HCL privind prelungire durata contracte inchiriere bl. ANL , str. Victoriei nr. 48 - 30 Mai, 2018
HCL privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2017ale S.C. Servicii Urbane Statiunea... - 18 Mai, 2018
HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Servicii Urbane... - 18 Mai, 2018
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga... - 18 Mai, 2018
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. pentru... - 18 Mai, 2018
HCL privind aprobarea unui numar de 32 burse elevi Liceu Teoretic Azuga - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea rectificarii bugetului loxcal de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 31.03.2018 - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile unui obiectiv, din lista de active fixe... - 27 Aprilie, 2018
HCL privind reglementarea activitatii de transport in regim de inchiriere - 27 Aprilie, 2018
HCL privind constituirea Comisiei locale de ordine publica, oras Azuga - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobare rapoarte evaluare intocmite de expert evaluator Cristian Faliboga Alin - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobare rapoarte evaluare intocmite de expert evaluator Cristian Faliboga Alin - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 21 mp, situat in Azuga, str. Valea Azugii, nr.... - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 103 mp, situat in or. Azuga, str. 24 Ianuarie,... - 27 Aprilie, 2018
HCL privind vanzare teren in suprafata de 98 mp, situat in Azuga, str. Umbroasa, nr. 1, numar cadastral... - 27 Aprilie, 2018
HCL aprobare documentatie tehnico-economica ( faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici MODERNIZARE... - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea ROF al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 28 Martie, 2018
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2018 ale Spitalului de... - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 28 Martie, 2018
HCL privind includerea strazii Prelungirea Teilor si a strazii Prelungirea Izvoarelor in inventarul... - 28 Martie, 2018
HCL privind restaurarea si reamplasarea monumentului inchinat Generalului Gheorghe Garoescu - 28 Martie, 2018
HCL privind incheierea unui parteneriat cu S.C. Way Events S.R.L. - 28 Martie, 2018
HCL privind acordare ajutor urgenta in suma de 2000 lei d-nei Rusen Elena - 28 Martie, 2018
HCL privind schimbare sediu social principal S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. - 28 Martie, 2018
HCL privind subinchiriere spatiu - 28 Martie, 2018
HCL privind incheierea unui act aditional la contractul de administrare nr. 10278/2008 incheiat intre... - 28 Martie, 2018
HCL privind rezilierea nor contracte de concesiune - 28 Martie, 2018
HCL privind modificarea pozitiei nr. 544 din anexa la HCL 23/2016 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobare organizare licitatie publica pentru vanzarea terenului in suprafata de 50 mp, situat... - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea Planului de investitii pe anul 2018 in cadrul sistemelor de alimentare cu apa... - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea esalonarii platii pretului de vanzare teren - 28 Martie, 2018
HCL privind scutire de la plata taxei intretinere cimitir - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobare raport evaluare 2941/2018 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobare raport evaluare 3249/2018 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea raportului de evaluare nr. 3251/2018 - 28 Martie, 2018
HCL prelungire contract inchiriere 11714/2008 - 28 Martie, 2018
HCL transferare contract inchiriere nnr. 9431/2017 - 28 Martie, 2018
HCL transferare contract inchiriere 9430/2017 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras Azuga... - 28 Martie, 2018
HCL privind actualizarea Contractului de voluntariat pentru Situatii de Urgenta - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 21 mp, situat in orasul Azuga, str. Valea Azugii... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea a 4 loturi teren in suprafata de... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea statului de functii, a regulamentului de salarizare si a grilei de salarizareva... - 28 Februarie, 2018
HCL privind stabilirea numarului candidatilor pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie... - 28 Februarie, 2018
HCL privind organizare licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 75 mp, cu... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobare rapoarte de evaluare intocmite de Expert Evaluator Cristian Faliboga Alin - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei locale oras Azuga pentru anul 2017 - 28 Februarie, 2018
HCL privind inscrierea cu drept locativ in contractul de inchiriere nr. 731/2014, titular Iconaru... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenuluiin suprafata de 179mp situat in orasul... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 70 mp situat in... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind transmiterea fara plata in proprietatea Parohiei Azuga II a terenului in suprafata de 1427... - 31 Ianuarie, 2018
hcl privind aprobarea documentatiei ' PROIECT DE AMENAJAMENT PASTORAL' - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind instruirea taxei de transport, in cuantum de 10% din incasarile fara TVA ale... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobareavanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Umbroasa nr. 3 titularului... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 161 mp situat in... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2018-2019 la nivelul... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind esalonarea la plata pentru o perioada de maxim 60 luni, respectiv 5 ani a sumei de 952.299... - 16 Ianuarie, 2018
HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in conformitate cu ultima forma a... - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea cheltuielilor care se suporta din bugetul local al orasului Azuga in cuantum de... - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 - 08 Ianuarie, 2018