Primaria Azuga - www.primariaazuga.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL privind aprobarea ROF al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 28 Martie, 2018
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2018 ale Spitalului de... - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 28 Martie, 2018
HCL privind includerea strazii Prelungirea Teilor si a strazii Prelungirea Izvoarelor in inventarul... - 28 Martie, 2018
HCL privind restaurarea si reamplasarea monumentului inchinat Generalului Gheorghe Garoescu - 28 Martie, 2018
HCL privind incheierea unui parteneriat cu S.C. Way Events S.R.L. - 28 Martie, 2018
HCL privind acordare ajutor urgenta in suma de 2000 lei d-nei Rusen Elena - 28 Martie, 2018
HCL privind schimbare sediu social principal S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. - 28 Martie, 2018
HCL privind subinchiriere spatiu - 28 Martie, 2018
HCL privind incheierea unui act aditional la contractul de administrare nr. 10278/2008 incheiat intre... - 28 Martie, 2018
HCL privind rezilierea nor contracte de concesiune - 28 Martie, 2018
HCL privind modificarea pozitiei nr. 544 din anexa la HCL 23/2016 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobare organizare licitatie publica pentru vanzarea terenului in suprafata de 50 mp, situat... - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea Planului de investitii pe anul 2018 in cadrul sistemelor de alimentare cu apa... - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea esalonarii platii pretului de vanzare teren - 28 Martie, 2018
HCL privind scutire de la plata taxei intretinere cimitir - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobare raport evaluare 2941/2018 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobare raport evaluare 3249/2018 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea raportului de evaluare nr. 3251/2018 - 28 Martie, 2018
HCL prelungire contract inchiriere 11714/2008 - 28 Martie, 2018
HCL transferare contract inchiriere nnr. 9431/2017 - 28 Martie, 2018
HCL transferare contract inchiriere 9430/2017 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras Azuga... - 28 Martie, 2018
HCL privind actualizarea Contractului de voluntariat pentru Situatii de Urgenta - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 21 mp, situat in orasul Azuga, str. Valea Azugii... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea a 4 loturi teren in suprafata de... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea statului de functii, a regulamentului de salarizare si a grilei de salarizareva... - 28 Februarie, 2018
HCL privind stabilirea numarului candidatilor pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie... - 28 Februarie, 2018
HCL privind organizare licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 75 mp, cu... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobare rapoarte de evaluare intocmite de Expert Evaluator Cristian Faliboga Alin - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei locale oras Azuga pentru anul 2017 - 28 Februarie, 2018
HCL privind inscrierea cu drept locativ in contractul de inchiriere nr. 731/2014, titular Iconaru... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenuluiin suprafata de 179mp situat in orasul... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 70 mp situat in... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind transmiterea fara plata in proprietatea Parohiei Azuga II a terenului in suprafata de 1427... - 31 Ianuarie, 2018
hcl privind aprobarea documentatiei ' PROIECT DE AMENAJAMENT PASTORAL' - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind instruirea taxei de transport, in cuantum de 10% din incasarile fara TVA ale... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobareavanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Umbroasa nr. 3 titularului... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 161 mp situat in... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2018-2019 la nivelul... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind esalonarea la plata pentru o perioada de maxim 60 luni, respectiv 5 ani a sumei de 952.299... - 16 Ianuarie, 2018
HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in conformitate cu ultima forma a... - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea cheltuielilor care se suporta din bugetul local al orasului Azuga in cuantum de... - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 - 08 Ianuarie, 2018