Primaria Azuga - www.primariaazuga.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui Centru Cultural in... - 27 Iulie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 2000 lei doamnei Soreanu Georgeta diagnosticata... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea tarifului de 153.21 lei/mc, echivalentul a 109,44 lei/tona ( fara TVA) pemntru... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea grilei de salarizare pentru functiile publice si contrcatuale din aparatul de... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea executarii lucrarilor aferente contrcatului CL4- Extindere retea de canalizare si... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea modelului Contract de inchiriere pentru suprafetele cu destiomnatia de locuinte din... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 27 Iulie, 2017
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap... - 27 Iulie, 2017
HCL privind trecerea din domeniul privat al orasului Azuga in domeniul public al orasului Azuga a... - 27 Iulie, 2017
HCL privind evidentierea activitatilor medicale care se desfasoara in incinta Pavilionului de recuperare... - 27 Iulie, 2017
hcl privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al... - 27 Iulie, 2017
HCL privind declararea ca vacant a locului de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al... - 27 Iulie, 2017
HCL privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Azuga, care sa aiba calitatea... - 27 Iulie, 2017
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului Azuga a terenului in suprafata de 501 mp, situat... - 27 Iulie, 2017
HCL privind impunerea S.C.Debreczy Alex S.R.L. conform Hotararii Consiliului Local Azuga nr.... - 20 Iunie, 2017
HCL privind realizarea programului de reorganizare a S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. si plata... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii unui eveniment auto BMW E30 FEST ROMANIA anual, pe o perioada de 5 ani - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 20 Iunie, 2017
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 20 Iunie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 5017/1998, modificat prin acte aditionale... - 20 Iunie, 2017
HCL privind organizare licitatie publica deschisa in vederea concesionarii terenului proprietate privata... - 20 Iunie, 2017
HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga care sa reprezinte... - 20 Iunie, 2017
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2017 ale Spitalului de... - 20 Iunie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Peilmus Lizica, pentru... - 20 Iunie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei domnului Dobrescu Iulian, pentru... - 20 Iunie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 3000 lei doamnei Cazacu Mariana diagnosticata cu... - 20 Iunie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Stanciu Renate diagnosticata cu... - 20 Iunie, 2017
HCL privind trasnferarea contractului de inchiriere nr. 227/2015 din titularNica Monika- decedata, in... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii cuantumului majorarilor de intarziere la plata chiriei pentru... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea tarifului de 270,81/mc, echivalentul a 193,44 lei/tona ( fara TVA) pentru... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere pentru spatiul in suprafata de 30 mp... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 196 mp,... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 90 mp,... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 04 Mai, 2017
HCL privind desfiintarea Serviciului de Gospodarie Oraseneasca Azuga - 04 Mai, 2017
HCL privind mandatarea domnului consilier Ciripoiu Ion - reprezentant al Consiliului locl al orasului... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea inchirierii, in conditiile legii, a... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Politiei Locale Azuga pentru perioada... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind prelungire durata contract de inchiriere 11711/2008 - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 4217/2017, intocmit de catre PFA... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 3370/2017, intocmit de catre PFA... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 3368/2017, intocmit de catre PFA... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 3369/2017, intocmit de catre PFA... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Strategiei de eficienta energetica si reducerea emisiilor de CO 2 a orasului Azuga - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea Planului de investitii peanul 2017 in cadrul sistemelor de alimentare cu... - 31 Martie, 2017
HCL privind transferarea contractului de inchiriere nr. 11706/2008 dein titular Solomon Ilie (plecat din... - 31 Martie, 2017
HCL privind instituirea taxei de intretinre si folosire a partiilor de schi apartinand UAT Azuga, in... - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea includerii in domeniul public al orasului Azuga a unor imobile - 31 Martie, 2017
HCL privind modificarea unor pozitii din anexa la HCL oras Azuga nr. 47/2009- Inventarul bunurilor care... - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea acordarii sumei de 1000 lei cuplurilor care implinesc 50 ani de convietuire in... - 31 Martie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere avand ca obiect chiosc din lemn cu destinatia... - 31 Martie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere avand ca obiect chiosc din lemn cu destinatia... - 31 Martie, 2017
HCL privind rezilierea contractului de concesiune nr. 9147/2010 - 31 Martie, 2017
HCL privind indreptarea erorii materiale din HCL oras Azuga nr. 186/2016 privind stabilirea impozitelor... - 31 Martie, 2017
HCL privind avizarea Regulamentului Intern al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 31 Martie, 2017
HCL privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Ortopedie si... - 31 Martie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11712/2008 modificat prin act aditional... - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobare Registrul local al spatiilor verzi oras Azuga - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea Regulamentului de emitere a Autorizatiei de spargere a domeniului public... - 31 Martie, 2017
HCL privind validarea alegerii domnului Zota Nicolae Teodor in functia de consilier local in cadrul... - 31 Martie, 2017
HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in Adunarea Generala a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind mandatarea Primarului orasului Azuga, cu dreptul. de a semna in numele si pe seama... - 27 Februarie, 2017
hcl privind modificarea unor pozitii din anexa la Hotararea Consiliului Local al orasului Azuga... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 2061/2017, intocmit de PFA Cristian Alin... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr.2062/2017, intacmit de PFA Cristian Alin... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 67,96 mp, situat in oras Azuga, str. 24 Ianuarie... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 229 mp, situat in oras Azuga, str. 9 Mai, T14,... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica nDistributien Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Florilor nr. 18 titularei... - 27 Februarie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect chioscuri din lemn cu... - 27 Februarie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 3483/2010, avand ca obiect inchirierea... - 27 Februarie, 2017
HCL privind declararea ca vacant a loculuyi de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei Locale oras Azuga pentru anul 2016 - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2017-2018, la nivelul... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind instituirea taxei de trasnport pe cablu, in cuantum de 8% din valoarea tichetelor vandute de... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind incheierea unui contract de asistenta juridica cu o prsoana cu pregatire profesionala... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind intretinerea si exploatarea partiilor de schi apartinand UAT Azuga - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea valorificarii masei lemnoase rezultate in urma lucrarilor de igienizare realizate... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii in conditiile art 123 alin.3 din Legea 215/2001 a terenului in suprafata... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii apartamentului nr. 9 situat in bloc ANL, din str. Victoriei, nr. 48, oras... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cuantum de 138.712,00 lei pentru realizarea... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Devizului general cu indicatori tehnico economici actualizati la data de 01.01.2017... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de activitatea al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare a... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga,prevazute pentru... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind mandatarea Primarului orasului Azuga cu dreptul de a semna in numele si pe seama Consiliului... - 13 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea repartizarii excedentului bugetar al anului 2016, in suma de 1.217.734,31 lei - 11 Ianuarie, 2017
HCL privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in... - 11 Ianuarie, 2017