Primaria Azuga - www.primariaazuga.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenuluiin suprafata de 179mp situat in orasul... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 70 mp situat in... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind transmiterea fara plata in proprietatea Parohiei Azuga II a terenului in suprafata de 1427... - 31 Ianuarie, 2018
hcl privind aprobarea documentatiei ' PROIECT DE AMENAJAMENT PASTORAL' - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind instruirea taxei de transport, in cuantum de 10% din incasarile fara TVA ale... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobareavanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Umbroasa nr. 3 titularului... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 161 mp situat in... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2018-2019 la nivelul... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind esalonarea la plata pentru o perioada de maxim 60 luni, respectiv 5 ani a sumei de 952.299... - 16 Ianuarie, 2018
HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in conformitate cu ultima forma a... - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea cheltuielilor care se suporta din bugetul local al orasului Azuga in cuantum de... - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 - 08 Ianuarie, 2018