Primaria Azuga - www.primariaazuga.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL privind asociarea Orasului Azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes... - 26 Octombrie, 2018
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 26 Octombrie, 2018
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 25 Septembrie, 2018
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea raport evaluare inregistrat sub nr. 10301/2018 - 31 August, 2018
HCL privind realizarea ' Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Azuga' - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii catre dl.Draghici Marcel a terenului aferent locuintei, identificat in CF... - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea terenului in suprafata de 50 mp... - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea Rapoartelor de evaluare intocmite de evaluator autorizat PFA Faliboga Cristian Alin - 31 August, 2018
HCL privind aprobare Raport evaluare inregistrat sub nr. 8787/2018 - 31 August, 2018
HCL privind aprobare Raport evaluare NR. 9119/2018 - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea cheltuielilor care se finanteaza din bugetul local pentru obiectivul ' REABILITARE... - 31 August, 2018
HCL privind aprobarea Devizului general cu indicatorii tehnico-economici actualizati dupa procedura de... - 31 August, 2018
HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in vederea constituirii... - 31 August, 2018
HCL privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Azuga in Consiliul de Administratie... - 31 August, 2018
HCL privind incheierea unui parteneriat cu Yanis Music & fILM, in vederea realizarii proiectului... - 31 August, 2018
HCL privind validarea alegerii dlui PASCU NICOLAE in functia de consilier local in cadrul Consiliului... - 31 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI AMENAJARE... - 27 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE STRAZI ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA -... - 27 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE STRAZI ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA -... - 27 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI AMENAJARE... - 27 August, 2018
HCL aprobare studiu SF si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA, ORAS AZUGA,... - 27 August, 2018
HCL completare Strategiei Dezvoltare Durabila a orasului Azuga - 27 August, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Cerbului nr. 30, bloc E5, et. 1,... - 27 August, 2018
HCL privind repartizarea locuintei situata in str. Prahovei nr. 17 A, spatiu locativ compus din dormitor,... - 27 August, 2018
HCL prelungire contract inchiriere 11710/2008 - 27 August, 2018
HCL privind modificarea listei de investitii pe anul 2018 cu finantare partiala sau integrala de la... - 27 August, 2018
HCL privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30.06.2018 - 27 August, 2018
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 27 August, 2018
HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE STRAZI ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA -... - 20 August, 2018
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru anul 2018 ale Spitalului... - 25 Iulie, 2018
HCL transferare contract inchiriere 9873/2017 din titular Tarsu Elena in titular Calmatuianu Florentina - 25 Iulie, 2018
HCL aprobare Raport evaluare nr. 8025/2018 - 25 Iulie, 2018
HCL privind aprobare vanzare teren in suprafata de 13 mp, dnei Dutu Silvia - 25 Iulie, 2018
HCL aprobare Raport activitate asistenti personali persoane handicap grav - 25 Iulie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unor terenuri care... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii unor terenuri care... - 27 Iunie, 2018
HCL privind revocare HCL 242/2017 - 27 Iunie, 2018
HCL privind revocare HCL nr,. 241/2017 - 27 Iunie, 2018
HCL privind revocarea hcl 240/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire si teren, pentru... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea demararii procedurii de intocmire a documentatiilor SF, PT, DTAC in vederea... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii terenului proprietate... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 96 mp situat in or. Azuga, str.... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea subinchirierii spatiului in suprafata de 1 mp, identificat in planul anexat, in... - 27 Iunie, 2018
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta . constand din materiale de constructie, in suma de 2000... - 27 Iunie, 2018
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei d-nai Savu Maria diagnosticata cu tumora... - 27 Iunie, 2018
HCL privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate... - 27 Iunie, 2018
HCL privind declararea ca vacant a locului de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al... - 27 Iunie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului Azuga a terelului in suprafata de 4945 mp,... - 04 Iunie, 2018
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 04 Iunie, 2018
HCL privind revocarea HCL 239/2017 - 30 Mai, 2018
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 3000 lui d-nei Stoica Gabriela Loredana - 30 Mai, 2018
HCL privind incheierea unui Contract de inchiriere pe o perioada de 24 luni pentru imobilul situat in... - 30 Mai, 2018
HCL privind incheierea unui Contract de inchiriere pe o perioada de 24 luni pentru imobilul situat in... - 30 Mai, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Independentei nr. 26, titularului... - 30 Mai, 2018
HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 253 mp, situat in oras Azuga, str. Brandusei, nr. 4 A,... - 30 Mai, 2018
HCL privind prelungire durata contracte inchiriere bl. ANL , str. Victoriei nr. 48 - 30 Mai, 2018
HCL privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2017ale S.C. Servicii Urbane Statiunea... - 18 Mai, 2018
HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Servicii Urbane... - 18 Mai, 2018
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga... - 18 Mai, 2018
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. pentru... - 18 Mai, 2018
HCL privind aprobarea unui numar de 32 burse elevi Liceu Teoretic Azuga - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea rectificarii bugetului loxcal de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 31.03.2018 - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile unui obiectiv, din lista de active fixe... - 27 Aprilie, 2018
HCL privind reglementarea activitatii de transport in regim de inchiriere - 27 Aprilie, 2018
HCL privind constituirea Comisiei locale de ordine publica, oras Azuga - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobare rapoarte evaluare intocmite de expert evaluator Cristian Faliboga Alin - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobare rapoarte evaluare intocmite de expert evaluator Cristian Faliboga Alin - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 21 mp, situat in Azuga, str. Valea Azugii, nr.... - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 103 mp, situat in or. Azuga, str. 24 Ianuarie,... - 27 Aprilie, 2018
HCL privind vanzare teren in suprafata de 98 mp, situat in Azuga, str. Umbroasa, nr. 1, numar cadastral... - 27 Aprilie, 2018
HCL aprobare documentatie tehnico-economica ( faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici MODERNIZARE... - 27 Aprilie, 2018
HCL privind aprobarea ROF al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 28 Martie, 2018
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2018 ale Spitalului de... - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 28 Martie, 2018
HCL privind includerea strazii Prelungirea Teilor si a strazii Prelungirea Izvoarelor in inventarul... - 28 Martie, 2018
HCL privind restaurarea si reamplasarea monumentului inchinat Generalului Gheorghe Garoescu - 28 Martie, 2018
HCL privind incheierea unui parteneriat cu S.C. Way Events S.R.L. - 28 Martie, 2018
HCL privind acordare ajutor urgenta in suma de 2000 lei d-nei Rusen Elena - 28 Martie, 2018
HCL privind schimbare sediu social principal S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. - 28 Martie, 2018
HCL privind subinchiriere spatiu - 28 Martie, 2018
HCL privind incheierea unui act aditional la contractul de administrare nr. 10278/2008 incheiat intre... - 28 Martie, 2018
HCL privind rezilierea nor contracte de concesiune - 28 Martie, 2018
HCL privind modificarea pozitiei nr. 544 din anexa la HCL 23/2016 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobare organizare licitatie publica pentru vanzarea terenului in suprafata de 50 mp, situat... - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea Planului de investitii pe anul 2018 in cadrul sistemelor de alimentare cu apa... - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea esalonarii platii pretului de vanzare teren - 28 Martie, 2018
HCL privind scutire de la plata taxei intretinere cimitir - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobare raport evaluare 2941/2018 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobare raport evaluare 3249/2018 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea raportului de evaluare nr. 3251/2018 - 28 Martie, 2018
HCL prelungire contract inchiriere 11714/2008 - 28 Martie, 2018
HCL transferare contract inchiriere nnr. 9431/2017 - 28 Martie, 2018
HCL transferare contract inchiriere 9430/2017 - 28 Martie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras Azuga... - 28 Martie, 2018
HCL privind actualizarea Contractului de voluntariat pentru Situatii de Urgenta - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 21 mp, situat in orasul Azuga, str. Valea Azugii... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea a 4 loturi teren in suprafata de... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea statului de functii, a regulamentului de salarizare si a grilei de salarizareva... - 28 Februarie, 2018
HCL privind stabilirea numarului candidatilor pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie... - 28 Februarie, 2018
HCL privind organizare licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 75 mp, cu... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobare rapoarte de evaluare intocmite de Expert Evaluator Cristian Faliboga Alin - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei locale oras Azuga pentru anul 2017 - 28 Februarie, 2018
HCL privind inscrierea cu drept locativ in contractul de inchiriere nr. 731/2014, titular Iconaru... - 28 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
HCL privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenuluiin suprafata de 179mp situat in orasul... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 70 mp situat in... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind transmiterea fara plata in proprietatea Parohiei Azuga II a terenului in suprafata de 1427... - 31 Ianuarie, 2018
hcl privind aprobarea documentatiei ' PROIECT DE AMENAJAMENT PASTORAL' - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind instruirea taxei de transport, in cuantum de 10% din incasarile fara TVA ale... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobareavanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Umbroasa nr. 3 titularului... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 161 mp situat in... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2018-2019 la nivelul... - 31 Ianuarie, 2018
HCL privind esalonarea la plata pentru o perioada de maxim 60 luni, respectiv 5 ani a sumei de 952.299... - 16 Ianuarie, 2018
HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in conformitate cu ultima forma a... - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind aprobarea cheltuielilor care se suporta din bugetul local al orasului Azuga in cuantum de... - 08 Ianuarie, 2018
HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 - 08 Ianuarie, 2018