Primaria Azuga - www.primariaazuga.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare de gestiune prin concesiune a... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind organizare licitatie publica dechisa in vederea vanzarii terenului in suprafata de 86 mp,... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind organizare licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii unui pachet format dintr-un... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru stabilirea pretului de pornire al licitatiilor in... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind atribuirea in folosinta gratuita catre Parohia Azuga II a terenului in suprafata de 562 mp,... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Independentei 26, titularea... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei d-lui Rusen Ion diagnosticat cu boala... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Mihailica Ana disgnosticata cu... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 113.400 lei+TVA - 31 Octombrie, 2017
HCL privind aprobare nomenclatoare stradale oras Azuga - 31 Octombrie, 2017
HCL privind rezilierea contractului de inchiriere 4195/2016 avand ca obiect inchirierea unui chiosc in... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind incheierea unui parteneriat cu Yanis Music&Film, in vederea realizarii proiectului Winter... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de Evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 247 mp situat in Azuga, str. Parcului nr. 49, fost lot 13,... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local al orasului Azuga nr.... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 31 Octombrie, 2017
HCL privind aprobarea Proiectului Parc Oras Azuga, amenajare, realizare obiective turistice,... - 18 Octombrie, 2017
HCL privind aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Locala a orasului Azuga 2014-2020 - 18 Octombrie, 2017
HCL privind rezilierea contractului de inchiriere 2851/2014 modificat prin acte aditionale, avand ca... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unor terenuri care... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea ' Regulamentului local de amplasare a indicatoarelor publicitare directionale in... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cuantum de 328.647,73 lei pentru realizarea... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in urma actualizarii Studiului de fezabilitate '... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind orgnizare licitatie publica dschisa pentru inchirierea a 2 loturi teren in suprafata de 500... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind incetarea dreptului de folosinta gratuita constituit in favoarea dlui Galcescu Eugen asupra... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind transmiterea in folosinta gratuita catre ANL a terenului in suprafata de 750 mp, aflat in... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 2224 mp situat in... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea Proiectului Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei d-lui Milicu Adrian Robert pentru... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea Regulamentului privind modul de exploatare a parcarilor dedomiciliu aflate pe raza... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind licitatie publica pentru vanzarea terenului in suprafata de 39 mp, situat in str. Parcului... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 6863/2002 modificat prin acte aditionale,... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de Evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor aflate in proprietatea publica si privata a... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Azuga in Consiliul de Administratie... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in vederea constituirii... - 27 Septembrie, 2017
HCL privind revocare HCL oras Azuga 110/28.06.2017 - 23 August, 2017
HCL privind asocierea Orasului Azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes... - 23 August, 2017
HCL privind asocierea Orasului azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes... - 23 August, 2017
HCL inchiriere spatiu cu destinatia birou catre S.C. Comprest S.A. - 23 August, 2017
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 23 August, 2017
HCL privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. - 23 August, 2017
HCL privind incetarea contractului de concesiune nr. 4525/29.05.2012 - 23 August, 2017
HCL pentru modificarea Regulamentului privind procedura de conferire a titlului de ' cetatea de onoare'... - 23 August, 2017
HCL privind aprobarea intocmirii unui Studiu de fezabilitate in vederea construirii unui drum de... - 23 August, 2017
HCL privind scaderea din evidenta analitica a Serviciului de Gospodarie Orasenesca Azuga a creantelor... - 23 August, 2017
HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 21mp, indiviz din 83mp, situat in orasul Azuga, str. Valea... - 23 August, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin... - 23 August, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin... - 23 August, 2017
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 23 August, 2017
HCL privind validarea alegerii domnului Pinta Dan in functia de consilier local in cadrul Consiliului... - 23 August, 2017
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui Centru Cultural in... - 27 Iulie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 2000 lei doamnei Soreanu Georgeta diagnosticata... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea tarifului de 153.21 lei/mc, echivalentul a 109,44 lei/tona ( fara TVA) pemntru... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea grilei de salarizare pentru functiile publice si contrcatuale din aparatul de... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea executarii lucrarilor aferente contrcatului CL4- Extindere retea de canalizare si... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea modelului Contract de inchiriere pentru suprafetele cu destiomnatia de locuinte din... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 27 Iulie, 2017
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 27 Iulie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap... - 27 Iulie, 2017
HCL privind trecerea din domeniul privat al orasului Azuga in domeniul public al orasului Azuga a... - 27 Iulie, 2017
HCL privind evidentierea activitatilor medicale care se desfasoara in incinta Pavilionului de recuperare... - 27 Iulie, 2017
hcl privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al... - 27 Iulie, 2017
HCL privind declararea ca vacant a locului de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al... - 27 Iulie, 2017
HCL privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Azuga, care sa aiba calitatea... - 27 Iulie, 2017
HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului Azuga a terenului in suprafata de 501 mp, situat... - 27 Iulie, 2017
HCL privind impunerea S.C.Debreczy Alex S.R.L. conform Hotararii Consiliului Local Azuga nr.... - 20 Iunie, 2017
HCL privind realizarea programului de reorganizare a S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. si plata... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii unui eveniment auto BMW E30 FEST ROMANIA anual, pe o perioada de 5 ani - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 20 Iunie, 2017
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 20 Iunie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 5017/1998, modificat prin acte aditionale... - 20 Iunie, 2017
HCL privind organizare licitatie publica deschisa in vederea concesionarii terenului proprietate privata... - 20 Iunie, 2017
HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga care sa reprezinte... - 20 Iunie, 2017
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2017 ale Spitalului de... - 20 Iunie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Peilmus Lizica, pentru... - 20 Iunie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei domnului Dobrescu Iulian, pentru... - 20 Iunie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 3000 lei doamnei Cazacu Mariana diagnosticata cu... - 20 Iunie, 2017
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Stanciu Renate diagnosticata cu... - 20 Iunie, 2017
HCL privind trasnferarea contractului de inchiriere nr. 227/2015 din titularNica Monika- decedata, in... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii cuantumului majorarilor de intarziere la plata chiriei pentru... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea tarifului de 270,81/mc, echivalentul a 193,44 lei/tona ( fara TVA) pentru... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere pentru spatiul in suprafata de 30 mp... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 196 mp,... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 90 mp,... - 20 Iunie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 04 Mai, 2017
HCL privind desfiintarea Serviciului de Gospodarie Oraseneasca Azuga - 04 Mai, 2017
HCL privind mandatarea domnului consilier Ciripoiu Ion - reprezentant al Consiliului locl al orasului... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea inchirierii, in conditiile legii, a... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Politiei Locale Azuga pentru perioada... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind prelungire durata contract de inchiriere 11711/2008 - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 4217/2017, intocmit de catre PFA... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 3370/2017, intocmit de catre PFA... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 3368/2017, intocmit de catre PFA... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 3369/2017, intocmit de catre PFA... - 28 Aprilie, 2017
HCL privind aprobarea Strategiei de eficienta energetica si reducerea emisiilor de CO 2 a orasului Azuga - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea Planului de investitii peanul 2017 in cadrul sistemelor de alimentare cu... - 31 Martie, 2017
HCL privind transferarea contractului de inchiriere nr. 11706/2008 dein titular Solomon Ilie (plecat din... - 31 Martie, 2017
HCL privind instituirea taxei de intretinre si folosire a partiilor de schi apartinand UAT Azuga, in... - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea includerii in domeniul public al orasului Azuga a unor imobile - 31 Martie, 2017
HCL privind modificarea unor pozitii din anexa la HCL oras Azuga nr. 47/2009- Inventarul bunurilor care... - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea acordarii sumei de 1000 lei cuplurilor care implinesc 50 ani de convietuire in... - 31 Martie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere avand ca obiect chiosc din lemn cu destinatia... - 31 Martie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere avand ca obiect chiosc din lemn cu destinatia... - 31 Martie, 2017
HCL privind rezilierea contractului de concesiune nr. 9147/2010 - 31 Martie, 2017
HCL privind indreptarea erorii materiale din HCL oras Azuga nr. 186/2016 privind stabilirea impozitelor... - 31 Martie, 2017
HCL privind avizarea Regulamentului Intern al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga - 31 Martie, 2017
HCL privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Ortopedie si... - 31 Martie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11712/2008 modificat prin act aditional... - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobare Registrul local al spatiilor verzi oras Azuga - 31 Martie, 2017
HCL privind aprobarea Regulamentului de emitere a Autorizatiei de spargere a domeniului public... - 31 Martie, 2017
HCL privind validarea alegerii domnului Zota Nicolae Teodor in functia de consilier local in cadrul... - 31 Martie, 2017
HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in Adunarea Generala a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind mandatarea Primarului orasului Azuga, cu dreptul. de a semna in numele si pe seama... - 27 Februarie, 2017
hcl privind modificarea unor pozitii din anexa la Hotararea Consiliului Local al orasului Azuga... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 2061/2017, intocmit de PFA Cristian Alin... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr.2062/2017, intacmit de PFA Cristian Alin... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 67,96 mp, situat in oras Azuga, str. 24 Ianuarie... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 229 mp, situat in oras Azuga, str. 9 Mai, T14,... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica nDistributien Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Florilor nr. 18 titularei... - 27 Februarie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect chioscuri din lemn cu... - 27 Februarie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 3483/2010, avand ca obiect inchirierea... - 27 Februarie, 2017
HCL privind declararea ca vacant a loculuyi de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei Locale oras Azuga pentru anul 2016 - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2017-2018, la nivelul... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind instituirea taxei de trasnport pe cablu, in cuantum de 8% din valoarea tichetelor vandute de... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind incheierea unui contract de asistenta juridica cu o prsoana cu pregatire profesionala... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind intretinerea si exploatarea partiilor de schi apartinand UAT Azuga - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea valorificarii masei lemnoase rezultate in urma lucrarilor de igienizare realizate... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii in conditiile art 123 alin.3 din Legea 215/2001 a terenului in suprafata... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii apartamentului nr. 9 situat in bloc ANL, din str. Victoriei, nr. 48, oras... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cuantum de 138.712,00 lei pentru realizarea... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Devizului general cu indicatori tehnico economici actualizati la data de 01.01.2017... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de activitatea al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare a... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga,prevazute pentru... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind mandatarea Primarului orasului Azuga cu dreptul de a semna in numele si pe seama Consiliului... - 13 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea repartizarii excedentului bugetar al anului 2016, in suma de 1.217.734,31 lei - 11 Ianuarie, 2017
HCL privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in... - 11 Ianuarie, 2017