Primaria Azuga - www.primariaazuga.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in Adunarea Generala a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind mandatarea Primarului orasului Azuga, cu dreptul. de a semna in numele si pe seama... - 27 Februarie, 2017
hcl privind modificarea unor pozitii din anexa la Hotararea Consiliului Local al orasului Azuga... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 2061/2017, intocmit de PFA Cristian Alin... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr.2062/2017, intacmit de PFA Cristian Alin... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 67,96 mp, situat in oras Azuga, str. 24 Ianuarie... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 229 mp, situat in oras Azuga, str. 9 Mai, T14,... - 27 Februarie, 2017
HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica nDistributien Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Florilor nr. 18 titularei... - 27 Februarie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect chioscuri din lemn cu... - 27 Februarie, 2017
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 3483/2010, avand ca obiect inchirierea... - 27 Februarie, 2017
HCL privind declararea ca vacant a loculuyi de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al... - 27 Februarie, 2017
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei Locale oras Azuga pentru anul 2016 - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2017-2018, la nivelul... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind instituirea taxei de trasnport pe cablu, in cuantum de 8% din valoarea tichetelor vandute de... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind incheierea unui contract de asistenta juridica cu o prsoana cu pregatire profesionala... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind intretinerea si exploatarea partiilor de schi apartinand UAT Azuga - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea valorificarii masei lemnoase rezultate in urma lucrarilor de igienizare realizate... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii in conditiile art 123 alin.3 din Legea 215/2001 a terenului in suprafata... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea vanzarii apartamentului nr. 9 situat in bloc ANL, din str. Victoriei, nr. 48, oras... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cuantum de 138.712,00 lei pentru realizarea... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Devizului general cu indicatori tehnico economici actualizati la data de 01.01.2017... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului de activitatea al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare a... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga,prevazute pentru... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a... - 31 Ianuarie, 2017
HCL privind mandatarea Primarului orasului Azuga cu dreptul de a semna in numele si pe seama Consiliului... - 13 Ianuarie, 2017
HCL privind aprobarea repartizarii excedentului bugetar al anului 2016, in suma de 1.217.734,31 lei - 11 Ianuarie, 2017
HCL privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in... - 11 Ianuarie, 2017