Primaria Azuga - www.primariaazuga.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2028

2028 2017 2016 2004

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HCL privind impunerea S.C.Debreczy Alex S.R.L. conform Hotararii Consiliului Local Azuga nr.... - 20 Iunie, 2028
HCL privind realizarea programului de reorganizare a S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. si plata... - 20 Iunie, 2028
HCL privind aprobarea organizarii unui eveniment auto BMW E30 FEST ROMANIA anual, pe o perioada de 5 ani - 20 Iunie, 2028
HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al... - 20 Iunie, 2028
HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - 20 Iunie, 2028
HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 5017/1998, modificat prin acte aditionale... - 20 Iunie, 2028
HCL privind organizare licitatie publica deschisa in vederea concesionarii terenului proprietate privata... - 20 Iunie, 2028
HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga care sa reprezinte... - 20 Iunie, 2028
HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2017 ale Spitalului de... - 20 Iunie, 2028
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Peilmus Lizica, pentru... - 20 Iunie, 2028
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei domnului Dobrescu Iulian, pentru... - 20 Iunie, 2028
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 3000 lei doamnei Cazacu Mariana diagnosticata cu... - 20 Iunie, 2028
HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Stanciu Renate diagnosticata cu... - 20 Iunie, 2028
HCL privind trasnferarea contractului de inchiriere nr. 227/2015 din titularNica Monika- decedata, in... - 20 Iunie, 2028
HCL privind aprobarea modificarii cuantumului majorarilor de intarziere la plata chiriei pentru... - 20 Iunie, 2028
HCL privind aprobarea tarifului de 270,81/mc, echivalentul a 193,44 lei/tona ( fara TVA) pentru... - 20 Iunie, 2028
HCL privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere pentru spatiul in suprafata de 30 mp... - 20 Iunie, 2028
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 196 mp,... - 20 Iunie, 2028
HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 90 mp,... - 20 Iunie, 2028