Primaria Apold

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Turismul şi proiecte de dezvoltare rurala

« Inapoi

Amplasată în spaţiul de mare concentrare a cetăţilor săseşti medievale şi beneficiind de un cadru natural felurit şi adecvat unor activităţi de tipul turismului rural, comuna Apold deţine un veritabil potenţial turistic care va constitui, cu siguranţă, într-un timp mediu principala resursă economică a unui teritoriu, marcat de importante vectorizări etno-demografice şi sociale contrastante. Cele patru biserici-cetăţi, la care se alătură triumfal celebrul turn al Daiei şi celelalte edificii cu indici de atractivitate pozitivi, poveştile şi faptele vânătoreşti, într-un cadru ce poate oricând să genereze o demonstraţie patronată de Diana, alături de ospitalitatea înrobitoare a sătenilor transformă acest univers rural al vecinătăţilor într-un spaţiu de vacanţă veritabil, constituind o alternativă reală a turismului, în condiţiile de confort oferite de fostele reşedinţe săseşti. Traseele turistice sugerate de Primărie pot umple un întreg sejur cu amintiri unice de la dangătul asurzitor al bătrânelor clopote din turnul cetăţilor înalte de zeci de metri sau sunetul grav de orgă, amintind de vechile ceremonii săseşti, până la ameţitoarele privelişti asupra satelor, adevărate burguri medievale, consumate de pe înălţimile din jurul vetrei sau din foişoarele turnurilor, săgeata căprioarei care îţi taie calea, trosnetul crengilor de pin sub cutezanţa labelor ursului izvorât de undeva din negura pădurii ...

Noi proiecte finanţate de Uniunea Europeană au fost demarate sau sunt în curs de implementare şi vizează atât ocuparea forţei de muncă, cât şi, implicit, creşterea nivelului de dezvoltare economică al comunei. Sunt demne de amintit proiectul pentru înfiinţarea unui atelier pentru confecţionarea unor obiecte din răchită - finalizat (25.000 Euro), înfiinţarea unei Asociaţii Agricole, dotată suplimentar cu 2 tractoare, 2 pluguri, un disc, o maşină de erbicidat, o maşină de fertilizat, o semănătoare pentru porumb, o semănătoare pentru păioase şi o remorcă (50.000 Euro); în prezent se are în vedere extinderea parcului de maşini agricole al Asociaţiei în scopul luării în cultură a întregii suprafeţe agricole deţinute de rromi, cca 1200 ha. Înfiinţarea unei fabrici de materiale de construcţie ar facilita într-o mare măsură înnoirea şi modernizarea spaţiilor de locuit. Un alt proiect grandios vizează alimentarea cu apă potabilă a celor patru sate ale comunei.

Conform planurilor primarului Emil Todoran, comuna va avea un aspect european dacă se vor implementa toate proiectele pe care acesta le-a demarat. Copiii şi adulţii vor putea beneficia de prezenţa unui Centru Social, iar tinerii săraci de un Centru Educativ. Bărbaţii pricepuţi din comună vor putea lucra în atelierul de tâmplărie proiectat, iar femeile vor putea să îşi dovedească îndemânarea în cadrul unui atelier de confecţii. Drumurile săteşti vor fi pietruite, iar cele comunale, de legătură cu satele Daia şi Vulcan, vor fi asfaltate. În satul Şaeş, alimentarea cu apă a noilor locuinţe ce vor fi construite pentru rromi, dar şi alte gospodării vor beneficia de aducţiuni de apă potabilă din captările proiectate. Un alt proiect care vizează întreaga comunitate se referă la înfiinţarea unui parc industrial, în care să se valorifice superior masa lemnoasă exploatabilă din cele 3500 ha de pădure proprietate privată a comunei Apold. Nici latura educativă nu a fost neglijată, existând premisele înfiinţării unui centru civic proiectat pentru diverse activităţi extracurriculare.

Extras din "Comuna APOLD Studiu monografic complex"
Nicolae Edroiu (coordonator) , Mariana Pintilie, Dorin Pintilie, Valentin Orga, Cosmin Budeancă, Bogdan Iacob
Editura EURODIDACT, Cluj Napoca 2003, ISBN 973-86147-9-1