Primaria Apold

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Poziţie geografică

Cea mai sudică dintre localităţile judeţului Mureş (46°07' -latitudine nordică; 24°44- longitudine estică), comuna Apold este situată la graniţa dintre judeţele Mureş, Sibiu şi Braşov, în cadrul Podişului Hârtibaciului de Nord (Podişul Vânători). Teritoriul localităţii Apold se învecinează cu un oraş şi şase comune. Astfel, comuna Apold se învecinează la nord cu teritoriul administrativ al oraşului Sighişoara şi cu cele ale comunelor Albeşti şi Vânători. În partea de est, limita este marcată de teritoriul comunei Saschiz, iar în partea de vest de comuna Daneş. În sud este în vecinătate cu teritoriul comunei Brădeni, care aparţine judeţului Sibiu. În sud-est se învecinează cu localitatea Buneşti, din judeţul Braşov. Linia de demarcaţie are o lungime de aproximativ 71 500 m, 14 700 m fiind limita faţă de judeţul Sibiu şi 4 650m limita faţă de judeţul Braşov. Teritoriul administrativ al comunei Apold se suprapune bazinului râului Şaeş, mai exact limitelor comunei se confundă cu axa mediană a interfluviului dintre râul Şaeş şi râul Târnava Mare, în nord, şi cea dintre râul Şaeş şi râul Hârtibaci, în sud. în nord limitele nu se continuă până la vărsarea Şaeşului în Târnava Mare, ci se opresc pe abrupturile erozionale ce delimitează alunecările de teren de la Şaeş.

Teritoriul comunei Apold din Judeţul Mureş este amplasat în Podişul Târnavelor, unitatea geografică a teritoriului având valori medii, acesta fiind dispus în Podişul Hârtibaciului, la limita subdiviziunii geografice cu Subcarpaţii Transilvaniei. Satele componente Şaeş, Apold şi Vulcan sunt situate preponderent în sectorul de podiş tipic, în timp ce satul Daia interferează cu structuri de contact şi chiar de tip subcarpatic; teritoriile acestor sate urmăresc, în linii generale, conturul bazinelor hidrografice principale. Deşi cele două subdiviziuni principale de încadrare geografică, Podişul Hârtibaciului şi, mai mult tangenţial, Subcarpaţii Transilvaniei prezintă unele asemănări, deosebirile dintre ele sunt date de elementele de geologie, relief şi peisaj geografic, pe de o parte, şi de extensiunile diferite ale celor două subunităţi şi implicit a gradului de fragmentare, pe de altă parte. Datorită altitudinilor medii contrastante, cele două subdiviziuni dezvoltă profiluri fizico-geografice diferite.

Axa de mare concentrare a fluxurilor energetice şi materiale este constituită de Valea Şaeşului, care s-a impus mai întâi ca sursă de apă şi cale de acces prin drumurile de prundiş existente în timp istoric între principalele aşezări, funcţie care s-a amplificat treptat. Astăzi cursul Şaeşului este însoţit de DJ 106 până în localitatea Apold, de unde este continuat de un drum comunal în curs de modernizare. Importanţa acestei axe, este indicată şi de vechiul amplasament al drumului feroviar cu ecartament îngust care lega, în urmă cu decenii, Sighişoara de Agnita. Satul Vulcan se „abate" de la facilităţile oferite de principala axă locală de comunicaţii, fiind amplasat într-un bazinet hidrografic derivat. Totuşi această localitate este legată prin DC 54 de satul Aurel Vlaicu şi prin DC 55 de localitatea Şapartoc.

Lansarea unei analize corecte din perspectivă geografică asupra teritoriului comunei Apold scoate în evidenţă aspectele comune dar şi diferenţierile intrateritoriale existente, aspecte generate printr-o îndelungată evoluţie controlată de factorul spaţiu. Diferenţierile de ordin geomorfologic sunt generate de diferitele stadii ale modelării actuale şi de specificităţile structurale şi geologice ale fiecărei unităţi sau subunităţi.