Primaria Adămuş

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr 17 privind alegerea presedintelui de sedinta - 16 Martie, 2017
Hotrarea nr 16 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr 15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr 14 privind implementarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr 13 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr 8 pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea muncii/activității în folosul... - 03 Martie, 2017
Hotararea nr 12 privind aprobarea reoganizării reţelei şcolare pentru anul scolar... - 03 Martie, 2017
Hotararea nr 11 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții... - 03 Martie, 2017
Hotararea nr 10 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției... - 03 Martie, 2017
Hotararea nr.9 privind constituirea comisiei locale de ordine publică a comunei Adămuș... - 03 Martie, 2017
Hotararea nr. 7 privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de... - 03 Martie, 2017
Horatarea nr 1 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele locale... - 03 Februarie, 2017
Hotararea nr 6 pentru aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care... - 03 Februarie, 2017
Hotararea nr 5 privind încheierea contractului de administrare a fondului forestier, proprietate Comunei... - 03 Februarie, 2017
Hotararea 4 privind actualizarea bugetului proiectului ” Construire Grădiniță cu program... - 03 Februarie, 2017
Hotararea nr 3 pentru aprobarea protocolului de predare-primire a imobilului situat în satul... - 03 Februarie, 2017
Notararea nr 2 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 14 din 29.05.2013 cu privire la incadrarea pe zone a... - 03 Februarie, 2017