Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a persoanelor fizice fără scop patrimonial

« Inapoi

05 Martie, 2018

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ       

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: pacatari@lorinfo.ro; robert@acatari.ro

www.acatari.ro

Nr 1382/05.03.2018

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe, proiecte şi acţiuni în domeniul asistenţei sociale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul local al comunei Acăţari pentru anul 2018

 

 

1. Autoritatea contractantă Consiliul Local Acăţari, cu sediul în localitatea Acăţari, nr.214 , judeţul Mureş, codul fiscal 4323578, telefon 0265/333112, fax 0265/333298,  web www.acatari.ro şi e-mail acatari@cjmures.ro

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,

 Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2005 şi prin Hotărârea Guvernului nr.1217/2008.

3. Tip de servicii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă 

Organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, înfiinţarea de ateliere, cluburi, case de tip familial, centre de zi, cantine sociale, organizarea de tabere, excursii, concursuri, manifestări culturale cu diferite motive tematice: ecologie, cultură civică, etnografie, folclor, sport, istorie, geografie, organizarea de acţiuni caritabile pentru copii orfani, derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, ajutorarea victimelor tragediilor şi membrilor familiilor, ajutorarea copiilor săraci, persoanelor cu handicap, , asigurarea de medicamante şi hrană la domiciliul celor nevoiaşi, activităţi de consiliere, cursuri de calificare profesională pentru tineri, colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, colaborarea cu culte religioase, localităţi infrăţite, asigurarea transportării persoanelor bolnave pentru efectuarea unor examinări medicale şi teste medicale de laborator.

 

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor culturale din comuna Acăţari este conform Hotărârea Consiliului Local Acăţari  privind Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

5. Durata derulării proiectelor: anul 2018

 

6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Primăriei Comunei Acăţari www.acatari.ro, sau se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Acăţari, Birou financiar contabil, persoană de contact Fulop Robert, telefon 0265-263211, int.1234.

 

7. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului la Primăriei Comunei Acăţari, Acatari, str. Principala nr.214, Registratura, până cel târziu la data 28 martie 2018 

 

 

8. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărâre a Consiliului Local Acăţari. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, Comisia de evaluare şi selecţionare va afişa pe site-ul Consiliului Local Acăţari www.acatari.ro rezultatul selecţiei precum şi fondurile propuse a fi alocate.

 

 

 

       P R I M A R,

 

Osvath Csaba


Lista de fisiereGHIDUL SOLICITAN?ILOR.docx buget.docx