Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a persoanelor fizice fără scop patrimonial

« Inapoi

05 Martie, 2018

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ           

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: pacatari@lorinfo.ro; robert@acatari.ro

www.acatari.ro

 

Nr :1381/05.03.2018

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe, proiecte şi acţiuni în domeniul cultural şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul local al comunei Acăţari

 

 

1. Autoritatea contractantă Consiliul Local Acăţari, cu sediul în localitatea Acăţari,

nr.214 , judeţul Mureş, codul fiscal 4323578, telefon 0265/333112, fax 0265/333298,

web www.acatari.ro şi e-mail acatari@cjmures.ro

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin Legea Nr.245/2001, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului Nr.2/2008, aprobată prin Legea Nr.199/2008; Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

3. Domeniile culturale pentru care se acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte acţiuni culturale:

Cheltuieli de funcţionare, organizarea de evenimente culturale – festivaluri, tabere, zilele comunei Acăţari, comemorări, promovarea şi conservarea tradiţiilor locale, dezvoltarea relaţiilor culturale cu parteneri externi,  publicarea materialelor de promovare a comunei Acăţari şi a activităţilor culturale din comuna Acăţari, participarea asociaţiilor şi fundaţiilor culturale la evenimente internaţionale, deplasari organizate in vederea cunoasterii valorilor istorice si culturale ale Romaniei,

 

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor culturale din comuna Acăţari este conform Hotărârea Consiliului Local Acăţari,

5. Durata derulării proiectelor: anul 2018

6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Primăriei Comunei Acăţari www.acatari.ro - cultura, sau se poate procura de la sediul

Primăriei Comunei Acăţari, Birou financiar contabil, persoană de contact Fulop Robert, telefon 0265-263211, int.1234.

5. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului la Primăriei Comunei Acăţari, Acatari, str. Principala nr.214, Registratura, până cel târziu la data de  28 martie 2018

8. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărâre a Consiliului Local Acăţari. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, Comisia de evaluare şi selecţionare va afişa pe site-ul Consiliului Local Acăţari www.acatari.ro rezultatul selecţiei precum şi fondurile propuse a fi alocate.

 

 

 

  P R I M A R,

Osvath Csaba


Lista de fisiereGHIDUL SOLICITAN?ILOR.docx cerere de finantare.docx Buget.docx