Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Legislatia locala 2012

2016 2015 2014 2013 2012

Hotarare consiliu Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local Regulamente


Hotarare consiliu


P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 23 noiembrie 2012 - 23 Noiembrie, 2012
privind stabilirea reprezentantului comunei Acăţari în Consiliul Metropolitan al... - 29 August, 2012
privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Acăţari în Adunarea Generală a... - 29 August, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.19 - 20 Iulie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.18 - 20 Iulie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.17 - 20 Iulie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.16 - 20 Iulie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.11 - 20 Iulie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.10 - 20 Iulie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.9 - 20 Iulie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.8 - 20 Iulie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.7 - 20 Iulie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.6 - 25 Iunie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.5 - 25 Iunie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.4 - 25 Iunie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.3 - 25 Iunie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.2 - 25 Iunie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.1 - 25 Iunie, 2012
Material Şedinţa de Constituire - 25 Iunie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR. 29 - 15 Mai, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.28 - 13 Aprilie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.27 - 13 Aprilie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.26 - 13 Aprilie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.25 - 13 Aprilie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.24 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.23 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.22 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.21 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.20 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.19 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.18 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.17 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.16 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.15 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.14 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.13 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.12 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.11 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.9 din 2 martie 2012 - 02 Martie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.8 din 2 februarie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi... - 02 Februarie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.7 din 2 februarie 2012 privind modificarea HCL nr.62/2011 - 02 Februarie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.5 din 2 februarie 2012 privind subînchirierea unui imobil - 02 Februarie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.4 din 2 februarie 2012 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economic... - 02 Februarie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.3 din 2 februarie 2012 privind aprobarea aderării unor... - 02 Februarie, 2012
H O T A R Â R E A NR.2 din 2 februarie 2012 privind aprobarea acordului de parteneriat între... - 02 Februarie, 2012
H O T A R Â R E A NR.6 din 2 februarie 2012 privind aprobarea derulării programului „Promovarea... - 02 Februarie, 2012
H O T Ă R Â R E A NR.1 din 09 ianuarie 2012 privind aprobarea acoperirii deficitului... - 09 Ianuarie, 2012

Proiect de hotarare


P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea aderării unei unităţi... - 17 Decembrie, 2012
- 17 Decembrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada... - 17 Decembrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării Regulamentului de... - 14 Decembrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării Contractului de delegare a... - 14 Decembrie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de... - 14 Decembrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind anularea creanţelor fiscale datorate... - 14 Decembrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E Privind acceptare de donație - 14 Decembrie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIIVIND APROBAREA UTILIZĂRI EXCEDENTULUI BUGETAR PE ANUL 2013 - 14 Decembrie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind terecerea în proprietate publică a comunei Acățari a unui... - 14 Decembrie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIIVIND APROBAREA UTILIZĂRI EXCEDENTULUI BUGETAR PE ANUL 2012 - 14 Decembrie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în... - 20 Noiembrie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 20 Noiembrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare... - 26 Octombrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de... - 26 Octombrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind însuşirea variantei finale a proiectului de... - 26 Octombrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea burselor școlare si cuantumul acestora... - 26 Octombrie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 25 Octombrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E A PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ... - 25 Octombrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea Statului de personal/funcţii şi... - 17 Septembrie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada... - 14 Septembrie, 2012
Proiect de hotarare rectificare buget pe anul 2012 - 13 Septembrie, 2012
privind stabilirea reprezentantului comunei Acăţari în ADI „ AQUA INVEST MUREŞ” - 29 August, 2012
privind organizarea manifestări culturale “Zilele comunei Acăţari” - 16 Iulie, 2012
privind aprobarea Statutul cadrul al comunei Acăţari - 16 Iulie, 2012
privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului comunei... - 16 Iulie, 2012
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local... - 16 Iulie, 2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Conversie funcională din zonă destinată... - 16 Iulie, 2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Acăţari nr.32/15.05.2012 privind... - 16 Iulie, 2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Acăţari nr.31/15.05.2012 privind... - 16 Iulie, 2012
privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate - 16 Iulie, 2012
privind închiriere spaţiu - 16 Iulie, 2012
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 1.354.000 lei de... - 16 Iulie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E A PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ... - 16 Iulie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru validarea Dispoziţiei nr. 206/20. Iulie 2012 pentru rectificarea... - 13 Iulie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru validarea Dispoziţiei nr. 181/14. Iunie 2012 pentru rectificarea... - 13 Iulie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E A PRIVIND APROBAREA INSTRUMENTĂRII PROIECTULUI LEADER... - 11 Mai, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E A PRIVIND APROBAREA INSTRUMENTAREA PROIECTULUI LEADER –... - 11 Mai, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 11 Mai, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E A PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ... - 11 Mai, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru validarea Dispoziţiei nr.98 / 20. Martie 2012 pentru rectificarea... - 10 Aprilie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 10 Aprilie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind stabilirea unor măsuri pentru derularea... - 15 Martie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E Privind modificarea Regulamentului de organizare şi... - 15 Martie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind participarea Comunei Acăţari în calitate de... - 15 Martie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI - 27 Februarie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea Sarcinilor de serviciu (fişa... - 27 Februarie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza teritorială a... - 27 Februarie, 2012
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de... - 27 Februarie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E Privind modificarea Regulamentului de organizare şi... - 27 Februarie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E privind actualizarea componenţei SVSU Acăţari - 27 Februarie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E privind transmiterea în folosinţă gratuită a... - 27 Februarie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E privind transmiterea în folosinţă gratuită a... - 27 Februarie, 2012
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E Privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a... - 27 Februarie, 2012
Proiect Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2011 - 27 Februarie, 2012
Proiect Hotarare Rectificare Buget 2012 - 27 Februarie, 2012
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012 - 26 Ianuarie, 2012

Proces verbal al sedintei de consiliu local


P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 5 noiembrie... - 14 Decembrie, 2012
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 5 noiembrie 2012 - 05 Noiembrie, 2012
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 30 octombrie... - 30 Octombrie, 2012
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 20 septembrie... - 10 Octombrie, 2012
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 31 august 2012 - 17 Septembrie, 2012
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 20 iulie 2012 - 20 Iulie, 2012

Regulamente


STATUTUL COMUNEI ACĂŢARI - 16 Iulie, 2012
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ - 16 Iulie, 2012
ROF - 16 Iulie, 2012