Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2013

2013 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


PROIECT DE HOTĂR¬RE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de... - 22 Noiembrie, 2013
P R O I E C T D E H O T Ă R ¬ R E privind Ónsușirea raportului de evaluare pentru... - 15 Octombrie, 2013
H O T Ă R ¬ R E A NR.8 din 22 februarie 2013 privind scoaterea la licitatie Ón vederea... - 22 Februarie, 2013
H O T Ă R ¬ R E A NR.7 din 22 februarie 2013 privind aprobarea reţelei şcolare pentru... - 22 Februarie, 2013
HOTĂR¬REA nr. 6 din 22 februarie 2013 privind aprobarea contractării unui Ómprumut Ón... - 22 Februarie, 2013
H O T Ă R ¬ R E A NR.5 din 22 februarie 2013 privind aprobarea inventarului - 22 Februarie, 2013
H O T Ă R ¬ R E A NR.4 din 22 februarie 2013 privind aprobarea contului de execuție... - 22 Februarie, 2013
H O T Ă R ¬ R E A NR.3 din 18 ianuarie 2013 privind aprobarea planului de acţiune pentru... - 18 Ianuarie, 2013
H O T Ă R ¬ R E A NR.2 din 18 ianuarie 2013 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile... - 18 Ianuarie, 2013