Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 - 09 August, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind acordarea diplomei de onoare familiilor care... - 09 August, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind completarea obiectul secundar de activitate al... - 09 August, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ... - 20 Iulie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 - 20 Iulie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr. 21 din 29 mai 2018 a Consiliului... - 20 Iulie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului local al UAT Acățari pentru... - 20 Iulie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind acordul Consiliului local de dare în... - 20 Iulie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru... - 21 Iunie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea... - 21 Iunie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din contabilitatea instituției unor sume de recuperat... - 25 Mai, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind “Punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea... - 25 Mai, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind organizarea manifestări culturale “Zilele comunei... - 19 Aprilie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Acățari... - 19 Aprilie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luniile... - 21 Martie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor care... - 21 Martie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E Privind inițierea demersurilor de actualizare a... - 21 Martie, 2018
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Convenţiei de cooperare pentru implementarea... - 21 Martie, 2018
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Contractului de colaborare privind efectuarea stagiului de... - 21 Martie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme, şi... - 22 Februarie, 2018
PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru... - 21 Februarie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind prelungirea Contractului de concesiune... - 21 Februarie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind reactualizarea Planului de Analiză și... - 21 Februarie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ... - 21 Februarie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E privind aprobarea Inventarului la finele anului 2017 - 21 Februarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru validarea Dispoziţiei nr. 67 din 14 februarie 2018 pentru... - 21 Februarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de... - 25 Ianuarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului reţelei şcolare pentru anul școlar... - 25 Ianuarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de... - 25 Ianuarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 - 23 Ianuarie, 2018

Proces verbal al sedintei de consiliu local


P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 26 iulie 2018 - 07 August, 2018
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 28 iunie 2018 - 20 Iulie, 2018
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 29 mai 2018 - 21 Iunie, 2018
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 26 aprilie 2018 - 25 Mai, 2018
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 29 martie 2018 - 19 Aprilie, 2018
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 28 februarie 2018 - 20 Martie, 2018
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 31 ianuarie 2018 - 21 Februarie, 2018
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 27 decembrie... - 23 Ianuarie, 2018