Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 22 Noiembrie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unor posturi de personal contractual - 22 Noiembrie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de... - 22 Noiembrie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea... - 22 Noiembrie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai... - 12 Octombrie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind includerea unui autogunoier în domeniul privat al... - 20 Septembrie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării comunei Acățari la sistemul de... - 20 Septembrie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E privind aprobarea subvenționării de la bugetul local a... - 20 Septembrie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea HCL NR. 8/28.02.2017... - 20 Septembrie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 20 Septembrie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru validarea Dispoziţiei nr. 217 din 04 septembrie 2017 pentru... - 20 Septembrie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luniile... - 20 Septembrie, 2017
Privind modificarea și completarea HCL Nr. 27/03.05.2017 privind implementarea proiectului... - 23 August, 2017
Privind modificarea și completarea HCL nr 26/03.05.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate... - 23 August, 2017
privind implementarea proiectului „AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA VĂLENI,... - 22 August, 2017
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici „AMENAJARE TEREN DE SPORT... - 22 August, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 19 Iulie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind transmitere drept de concesiune în favoarea SC Media... - 19 Iulie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru... - 19 Iulie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației... - 19 Iulie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în... - 19 Iulie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea indemnizației de... - 19 Iulie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui act adițional la HCL nr.30 din 29 aprilie... - 22 Iunie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de Organizare și... - 22 Iunie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local,cu... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea protocolului de colaborare între Comuna Acățari... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Comuna Lumina,... - 22 Iunie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind renunțarea d-lui Veres Gaspar Ervin ,ca... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Acățari... - 25 Mai, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului comunei Acățari, - 25 Mai, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului comunei Acățari, - 08 Mai, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind concesionarea prin licitație publică a... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „CANALIZARE MENAJERĂ... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul... - 28 Aprilie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local Acățari nr. 4... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind participarea Comunei Acățari în calitate... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate „CANALIZARE... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E privind aprobarea Programului anual estimat al achizițiilor... - 04 Aprilie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local... - 04 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea retragerii unor unităţi... - 04 Aprilie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luniile... - 04 Aprilie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind reactualizarea Planului de Analiză și... - 04 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai... - 04 Aprilie, 2017
PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru... - 04 Aprilie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 - 13 Martie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI LA FINELE ANULUI 2016 - 22 Februarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul școlar 2017-2018... - 22 Februarie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor... - 22 Februarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local Acățari nr.39... - 22 Februarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avizul Consiliului local al comunei Acățari pentru lucrarea... - 22 Februarie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai... - 22 Februarie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai... - 22 Februarie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ... - 22 Februarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați... - 27 Ianuarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocolul de colaborare între Consiliul... - 27 Ianuarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRARE privind stabilirea cantitatii de masa lemnoasa ce se va exploata în anul 2017,... - 27 Ianuarie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind numire unui administrator provizoriu la SC... - 27 Ianuarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de... - 27 Ianuarie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luniile... - 27 Ianuarie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.... - 27 Ianuarie, 2017

Proces verbal al sedintei de consiliu local


P R O C E S-V E R B A L Al şedinţei Consiliului local Acăţari din 17 octombrie 2017 - 22 Noiembrie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 27 septembrie 2017 - 12 Octombrie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 25 august 2017 - 18 Septembrie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 29 iunie 2017 - 19 Iulie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 11 mai 2017 - 21 Iunie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 3 mai 2017 - 21 Iunie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 29 mai 2017 - 21 Iunie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 11 mai 2017 - 25 Mai, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 3 mai 2017 - 25 Mai, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 3 mai 2017 - 08 Mai, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 10 aprilie 2017 - 28 Aprilie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 28 martie 2017 - 03 Aprilie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 28 februarie... - 24 Martie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 31 ianuarie 2017 - 22 Februarie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 27 decembrie 2016 - 27 Ianuarie, 2017