Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai... - 12 Octombrie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind includerea unui autogunoier în domeniul privat al... - 20 Septembrie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării comunei Acățari la sistemul de... - 20 Septembrie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E privind aprobarea subvenționării de la bugetul local a... - 20 Septembrie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind modificarea și completarea HCL NR. 8/28.02.2017... - 20 Septembrie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 20 Septembrie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru validarea Dispoziţiei nr. 217 din 04 septembrie 2017 pentru... - 20 Septembrie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luniile... - 20 Septembrie, 2017
Privind modificarea și completarea HCL Nr. 27/03.05.2017 privind implementarea proiectului... - 23 August, 2017
Privind modificarea și completarea HCL nr 26/03.05.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate... - 23 August, 2017
privind implementarea proiectului „AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA VĂLENI,... - 22 August, 2017
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici „AMENAJARE TEREN DE SPORT... - 22 August, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 19 Iulie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind transmitere drept de concesiune în favoarea SC Media... - 19 Iulie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru... - 19 Iulie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației... - 19 Iulie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în... - 19 Iulie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea indemnizației de... - 19 Iulie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui act adițional la HCL nr.30 din 29 aprilie... - 22 Iunie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de Organizare și... - 22 Iunie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local,cu... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea protocolului de colaborare între Comuna Acățari... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Comuna Lumina,... - 22 Iunie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind renunțarea d-lui Veres Gaspar Ervin ,ca... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli... - 22 Iunie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Acățari... - 25 Mai, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului comunei Acățari, - 25 Mai, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind alegerea viceprimarului comunei Acățari, - 08 Mai, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind concesionarea prin licitație publică a... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind implementarea proiectului „CANALIZARE MENAJERĂ... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul... - 28 Aprilie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local Acățari nr. 4... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind participarea Comunei Acățari în calitate... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de fezabilitate „CANALIZARE... - 28 Aprilie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E privind aprobarea Programului anual estimat al achizițiilor... - 04 Aprilie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local... - 04 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea retragerii unor unităţi... - 04 Aprilie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luniile... - 04 Aprilie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind reactualizarea Planului de Analiză și... - 04 Aprilie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai... - 04 Aprilie, 2017
PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru... - 04 Aprilie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 - 13 Martie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Î R E PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI LA FINELE ANULUI 2016 - 22 Februarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul școlar 2017-2018... - 22 Februarie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor... - 22 Februarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local Acățari nr.39... - 22 Februarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avizul Consiliului local al comunei Acățari pentru lucrarea... - 22 Februarie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai... - 22 Februarie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai... - 22 Februarie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ... - 22 Februarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați... - 27 Ianuarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui protocolul de colaborare între Consiliul... - 27 Ianuarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRARE privind stabilirea cantitatii de masa lemnoasa ce se va exploata în anul 2017,... - 27 Ianuarie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind numire unui administrator provizoriu la SC... - 27 Ianuarie, 2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de... - 27 Ianuarie, 2017
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luniile... - 27 Ianuarie, 2017
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.... - 27 Ianuarie, 2017

Proces verbal al sedintei de consiliu local


P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 27 septembrie 2017 - 12 Octombrie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 25 august 2017 - 18 Septembrie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 29 iunie 2017 - 19 Iulie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 11 mai 2017 - 21 Iunie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 3 mai 2017 - 21 Iunie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 29 mai 2017 - 21 Iunie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 11 mai 2017 - 25 Mai, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 3 mai 2017 - 25 Mai, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 3 mai 2017 - 08 Mai, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 10 aprilie 2017 - 28 Aprilie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 28 martie 2017 - 03 Aprilie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 28 februarie... - 24 Martie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 31 ianuarie 2017 - 22 Februarie, 2017
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 27 decembrie 2016 - 27 Ianuarie, 2017