Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


PROIECT DE HOTĂRĀRE privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme, şi... - 22 Februarie, 2018
PROIECT DE H O T Ă R Ā R E privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru... - 21 Februarie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Ā R E privind prelungirea Contractului de concesiune... - 21 Februarie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Ā R E privind reactualizarea Planului de Analiză și... - 21 Februarie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Ā R E PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ... - 21 Februarie, 2018
P R O I E C T D E H O T Ă R Ī R E privind aprobarea Inventarului la finele anului 2017 - 21 Februarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRĀRE pentru validarea Dispoziţiei nr. 67 din 14 februarie 2018 pentru... - 21 Februarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRĀRE privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de... - 25 Ianuarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRĀRE privind aprobarea proiectului reţelei şcolare pentru anul școlar... - 25 Ianuarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRĀRE privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de... - 25 Ianuarie, 2018
PROIECT DE HOTĂRĀRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 - 23 Ianuarie, 2018

Proces verbal al sedintei de consiliu local


P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 31 ianuarie 2018 - 21 Februarie, 2018
P R O C E S-V E R B A L al şedinţei Consiliului local Acăţari din 27 decembrie... - 23 Ianuarie, 2018