Acasa Noutati Aplicatii Despre noi Servicii Inscriere Contact

Optimizat  

Spread Firefox Affiliate Button

Cursuri de perfectionare profesionala

Cursurile se vor desfășura la Tîrgu Mureș, locația exactă precum și programul detaliat al acestuia urmând a fi comunicate individual fiecărui participant odată cu formarea grupelor.

Manager de proiect:

Tematica:
 

Managementul proiectelor - cadrul conceptual şi tipuri de proiecte

Managementul ciclului proiectelor - cadrul logic

Managementul financiar al proiectelor

Managementul resurselor umane ale proiectului

Proceduri de achiziţii şi managementul contractelor

Managementul de risc

Managementul implementarii proiectului 

Durata cursului este de 240 de ore din care:
 • Cursuri fata in fata 60 ore,
 • Tutoriale on-line 100 ore
 • Lucru in echipa 80 ore
Programul se adresează:
- reprezentaților sectorului de afaceri, celor care doresc să își dezvolte un departament specializat în conducerea unui proiect în vederea accesării diverselor surse definanțare existente în prezent pe piața financiară românească.
- aleșilor locali, persoanelor de conducere și execuție din cadrul administrației publice locale.
- altor persoane interesate de următoarele domenii prioritare: infrastructură, agricultură, producție, servicii, construcții, turism, IT și resurse umane.

Taxa de înscriere la cursul de Manager de proiect este de 1250 RON, inclusiv TVA, cu posibilitatea de plată în rate pe parcursul desfășurării cursului.

Achizitii publice

Tematica:
 

1Introducere in Achizitiile Publice Europene

2 Sistemul de achiziţii publice în România - privire de ansamblu; principiile achizitiilor publice - responsabilitati, politici si consideratii asupra proceselor si documentatiei de licitatie

3 Noua legislatie europeana privind achizitiile si implementarea ei

4 European Green Procurement

5 Contractul de achiziţie publică            

 • Definiţie şi tipuri de contracte utilizate în activităţile de investiţii şi achiziţii publice;
 • Legislaţia privind achiziţiile publice care stă la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică;
 • Principii care stau la baza atribuirii contractelor (excepţii, clauze, riscuri);
 • Documentaţia de atribuire a contractului;
 • Planificare, estimare, alegere procedură;
 • Aplicare proceduri, trăsături specifice;
 • Căi de atac;
 • Fraudă şi corupţie în achiziţii publice;
 • Părţile implicate în atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • Programul anual al achiziţiilor publice;
 • Estimarea valorii contractului de achiziţie publică;

6 Proceduri de atribuire a contractelor

 • Stabilirea procedurilor de achiziţie publică;
 • Proceduri de achiziţie publică;

7 Derularea contractelor

 • Clauzele contractuale;
 • Managementul riscului si administrarea contractului;
 • Fazele execuţiei unei cheltuieli bugetare în derularea contractelor de achiziţie publică.

8 Codul etic in achizitiile publice

9 Parteneriatul public-privat  
 

Cursul are 72 de ore din care teorie 24 si 48 ore de exercitii practice.

Cursul are un pronuntat caracter practic si tratează întregul ansamblu de procese pe care le presupune o achizitie publica, de la planificarea resurselor şi până la finalizarea derularii contractelor de achizitie publica.

În procesul de pregătire utilizăm metode moderne de pregătire şi de abordare a cursurilor:

(1) cursuri deschise faţă-în-faţă în care au loc prezentări, dezbateri, discuţii active, studii de caz;

(2) lucru în echipe pe proiecte specifice de finanţare;

(3) tutoriale on-line unde cursanţii beneficiază de consiliere şi îndrumare în realizarea aplicaţiilor practice
 

Programul se adreseaza:

 • Autoritatilor publice la nivel central sau local in vederea coordonarii activitatii compartimentelor care concura la derularea activitatii de achizitii si investitii publice.
 • Specialistilor din departamentele: achizitii publice si logistica; investitii; tehnic; financiar si juridic, implicati in activitatea de achizitii si investitii publice, indiferent de statutul pe care îl au.

Taxa de înscriere la cursul de Achizitii pubice este de 1250 RON, inclusiv TVA
Taxa include: Legislatia completa in domeniul achizitiilor publice si suportul de curs (format electronic şi pe hârtie); Consultanţă gratuită în cadrul cursului la întocmirea unei documentatii de achizitie publica, atat pentru autoritatea publica cat si pentru operatorul economic; Înscrierea  în baza de date; Protocol (prăjituri, cafea, răcoritoare); Locaţia şi onorariul lectorilor şi tutorilor.

 

Reduceri participanţi*:

 • 5 % pentru înscrierea a cel puţin 2 participanţi din partea aceleiaşi organizaţii;
 • 10 % pentru persoanele care au mai participat la cel puţin un program de formare realizat de S.C. INTERACTIV RO CONSULT;
 • 15% pentru persoanele care participa in paralel la cursul Manager de Proiect si Expert Achizitii Publice.

* se va aplica cel mai avantajos discount pe institutie sau persoana.

La absolvirea cursului, in umra unei examinări care se va realiza prin evaluarea cunoștințelor teoretice - test grilă + evaluarea cunoștințelor practice - evauare lucrări practice, se va obține un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE și un SUPLIMENT DESCRIPTIV pentru perfecționare ca MANAGER PROIECT/EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, eliberat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse cu recunoaștere în Uniunea Europeană în cadrul cursurilor dedicate adulților (adult education)

« Inapoi